Publikacje

Dzieło muzyczne jego estetyka, struktura i recepcja (1)

Podtytuł
The Musical Work, its Aesthetics, Structure and Reception (1)
Autor
-
Redaktor
Anna Nowak
Tłumacz
Jacek Lesiński
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
Tom/nakład
-
Opis

ISBN 83-920233-8-2  

Poz. 28 wyd. I, nakład 200 Format B5

RADA REDAKCYJNA:
Zbigniew Bargielski
Marek Jasiński
Anna Nowak
Violetta Przech

Przekład z angielskiego:
Michał Janowski
Magdalena Kopczyńska
Jacek Lesiński
Joanna Ross
Wojciech Wachowski

Przekład z rosyjskiego: Małgorzata Gonsierowska

Korekta: Małgorzata Zielińska

Projekt okładki: Tomasz Ratajczak

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

DRUK: Zakład Poligraficzny SPRINT Tomasz Toczkiewicz
ŁAMANIE: Krzysztof Pawłowski ul. Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz, tel. 052 321 82 00, e-mail: sprint@post.pl

Atrybuty
Publikacje:Prace zbiorowe
Publikacje:Książki
Powiązane media
 • Praca zbiorowa nr 21 - Okładka - Dzieło muzyczne Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja materiały z sesji Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wydawca Szczegóły
Powiązane osoby
 • Michał Zieliński "Cassazione per orchestra" Tadeusza Bairda - neoklasyczna dodekafonia, s. 221-230 Szczegóły
 • Mieczysław Tomaszewski Utwór muzyczny w kontekście swego czasu i miejsca, s. 11-36 Szczegóły
 • Jolanta Szulakowska-Kulawik Dzieło muzyczne w kontekście przemian artystycznych idei kultury europejskiej, s. 37-58 Szczegóły
 • Zuzana Martinakova-Rendekova Zastosowanie teorii systemów do muzyki i dzieła muzycznego (struktura, procesy, funkcje), s. 59-78 Szczegóły
 • Danuta Szlagowska „Musica moderna” w Gdańsku w pierwszej połowie XVII wieku, s. 79-94 Szczegóły
 • Wojciech Nowik Okoliczności powstania oraz symbolika „Mazurka e−moll” op. 41 Fryderyka Chopina, s. 95-104 Szczegóły
 • Valerija Kanački-Jonović Analityczne aspekty „Sonaty h-moll” Franciszka Liszta, s. 105-126 Szczegóły
 • Elena Sakało "Robert Diabeł" Giacomo Meyerbeera w kontekście romantycznej reformy systemu artystycznego, s. 127-136 Szczegóły
 • Teresa Malecka Od obrazu do dźwięku - inspiracje, transpozycje, interpretacje w "Obrazkach z wystawy" Musorgskiego, s. 137-148 Szczegóły
 • Anna Nowak Dzieło muzyczne, jego kontekst estetyczny i rezonans - "IV Symfonia koncertująca" op. 60 Karola Szymanowskiego, s. 149-164 Szczegóły
 • Elżbieta Szczurko Twórczość Antoniego Szałowskiego a norma szkoły kompozytorskiej Nadii Boulanger, s. 165-182 Szczegóły
 • Tamara Hnativ „Concerto grosso” Witalija Gubenki i tendencje neoklasyczne w ukraińskiej muzyce XX wieku, s. 183-196 Szczegóły
 • Marta Szoka Pejzaż dźwiękowy jako kategoria interpretacyjna w muzyce Georg, s. 197-210 Szczegóły
 • Jésus Aguila Percepcja harmoniczna w kompozycjach postwebernistów - wybrane strategie słuchania kompozycji serialistów, s. 211-220 Szczegóły
 • Susanne Kogler Ku estetyce form fragmentarycznych - o zmianach w formach utworów muzycznych doby współczesnej, s. 231-242 Szczegóły
 • Violetta Przech Sonaty fortepianowe Mirosława Bukowskiego. Do problematyki recepcji teoretycznego modelu formy sonaty w polskiej twórczości kompozytorskiej II połowy XX wieku, s. 243-264 Szczegóły
 • Hanna Kostrzewska Źródła inspiracji cyklu "Fresco" Grażyny Pstorkońskiej-Nawratil, s. 265-274 Szczegóły
 • Jelena Beočanin Funkcja subdominanty - jej charakterystyka i percepcja, s. 275-289 Szczegóły
 • Barbara Mielcarek-Krzyżanowska Zagadnienie folkloru w twórczości kompozytorów polskich lat 1945-1956 w świetle publikacji muzykologicznych Szczegóły
 • Magdalena Dziadek Udział muzyki rosyjskiej i sowieckiej w kształtowaniu polskiego życia muzycznego okresu międzywojennego. Dylematy kulturowe, polityczne i etyczne, s. 307-320 Szczegóły
 • Aleksandra Kłaput-Wiśniewska Recepcja polskiej muzyki współczesnej w działalności Filharmonii Pomorskiej (1953-2000), s. 321-342 Szczegóły
 • Marta Osowska Funkcje i miejsce krytyki muzycznej w recepcji dzieła muzycznego i jego wykonań. Zarys problematyki, s. 343-352 Szczegóły
 • Jacek Lesiński tłumacz Szczegóły
 • Anna Nowak redaktor Szczegóły
 • Małgorzata Gonsierowska tłumacz Szczegóły