Osoby

Magdalena Dziadek

Imię
Magdalena
Nazwisko
Dziadek
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1961
Miejsce urodzenia
Bielsko-Biała
Biografia

Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki w Akademii Muzycznej w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem, 1984). W 1991 roku obroniła w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dysertację doktorską, tam też habilitowała się w roku 2004. Od 1992 prowadzi samodzielną działalność naukową, poświęcając się historii polskiej kultury muzycznej XIX i XX wieku, w szczególności historii krytyki muzycznej. Opublikowała m.in. dwuczęściową monografię Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914 (2002) oraz monografię Moda na "Wiosnę". Poznańska Wiosna Muzyczna 1961-2002 (2003). Poświęca się też krytyce i publicystyce muzycznej. Od 1998 roku jest redaktorem działu muzyki poważnej w dwumiesięczniku "Opcje", a od 2003 roku - współredaktorem pisma internetowego "De Musica". Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich (od 2003 sekretarzem Zarządu Głównego Sekcji Muzykologów oraz sekretarzem Zarządu Oddziału ZKP w Katowicach) i International Musicological Society. Wykłada na Uniwersytecie Śląskim, Filia w Cieszynie oraz w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (od 2005).

 

Studied theory of music at the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice (diploma with distinction, 1984). In 1991 she received her doctorate at the Institute of Arts of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, where in 2004 she also received a post-doctorate degree. Since 1992 she has developed independent academic activity, working on the history of the Polish musical culture in the 19th and 20th centuries, particularly on the history of Polish musical criticism. She also published the book Fashion for "Spring". The Festival "Poznań Music Spring" (2003) and another book on the history of the artistic activity of the Katowice Branch of the Polish Composers' Association, entitled Musica polonica nova in Silesia (2003). She also works as a music critic for "Ruch Muzyczny" and the monthly, "Śląsk". She is a member of the editorial staff of the periodicals "Opcje" (since 1998) and "De Musica" (since 2003). She is a member of the Polish Composers' Association (since 2003 - member of the Main Board of its Musicological Section) and the International Musicological Society. She has been a lecturer at the Branch of the Silesian University in Cieszyn and since 2005 at the Frederic Chopin Academy of Music in Warsaw.

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Powiązane wydarzenia
  • Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja Udział muzyki rosyjskiej i sowieckiej w kształtowaniu polskiego życia muzycznego okresu międzywojennego. Dylematy kulturowe, polityczne i etyczne Szczegóły
  • Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja Udział muzyki rosyjskiej i sowieckiej w kształtowaniu polskiego życia muzycznego okresu międzywojennego. Dylematy kulturowe, polityczne i etyczne Szczegóły
Powiązane instytucje
  • Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina pracuje od 2005 Szczegóły
Powiązane publikacje
  • Dzieło muzyczne jego estetyka, struktura i recepcja (1) Udział muzyki rosyjskiej i sowieckiej w kształtowaniu polskiego życia muzycznego okresu międzywojennego. Dylematy kulturowe, polityczne i etyczne, s. 307-320 Szczegóły