Osoby

Wojciech Nowik

Imię
Wojciech
Nazwisko
Nowik
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
-
Miejsce urodzenia
-
Biografia

Prof. dr hab., muzykolog, kierownik Katedry Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Absolwent Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora uzyskał w 1978 roku na podstawie rozprawy Problemy procesu twórczego F. Chopina w świetle jego autografów muzycznych. Habilitował się w 2001 roku na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół semiotyki muzycznej, analizy i interpretacji dzieła muzycznego oraz historii i teorii muzyki XVIII-XX wieku. Jest chopinologiem, badaczem autografów, szkiców i pierwodruków dzieł Chopina, autorem rekonstrukcji oraz edycji jego utworów. Opublikował pracę "Chopinowski idiom sonatowy" (Warszawa 1998) oraz liczne artykuły m.in. w "Rocznikach Chopinowskich", "Chopin Studies". Uczestniczy w licznych międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych głównie poświęconych Chopinowi. W latach 1973-1990 członek Rady Naukowej TIFC.

Musicologist, Head of the Department of Music Theory of the F. Chopin Academy of Music in Warsaw. Graduate of Musicology at Warsaw University, he obtained his doctor's degree in 1978 for his study, Problems of F. Chopin's creative process in the light of his musical autographs. He habilitated in 2001 at the Department of History of Adam Mickiewicz University in Poznań. His professional interests focus on musical semiotics, analysis and interpretation of a musical work, as well as the history and theory of 18th-20th century music. He studies Chopin's autographs, the drafts and first editions of his works. He is the author of reconstructions and editions of Chopin's works. He published the study, Chopin's sonata idiom (1998) and a number of articles in e.g. "Chopin Year-books" ("Roczniki Chopinowskie"), "Chopin Studies". He takes part in many international conferences and symposiums particularly devoted to Chopin. In 1973-1990 he was a member of the Academic Council of the Frederic Chopin Society.

Atrybuty
Osoby:Muzykolog
Powiązane wydarzenia
  • Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja Okoliczności powstania oraz symbolika „Mazurka e-moll” op. 41 Fryderyka Chopina Szczegóły
Powiązane instytucje
  • Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina kierownik Katedry Teorii Muzyki Szczegóły
Powiązane publikacje
  • Dzieło muzyczne jego estetyka, struktura i recepcja (1) Okoliczności powstania oraz symbolika „Mazurka e−moll” op. 41 Fryderyka Chopina, s. 95-104 Szczegóły