Nazwa
Bydgoski Festiwal Operowy VI Szczegóły
Bydgoski Festiwal Operowy VII Szczegóły
Bydgoski Festiwal Operowy VIII Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 1 Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 107 - Wieczór
wokalny
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 108 - "Trio
Degli Alti"
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 10 - Koncert
kompozytorski Franciszka Woźniaka
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 110 - Koncert
kameralny
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 115 - Recital
skrzypcowy
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 116 - Recital
fortepianowy
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 118 - Recital
skrzypcowy
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 121 - Jubileusz
prof. Romana Sucheckiego
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 125 (CXXV) Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 141 - Jubileusz
25-lecia Uczelni
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 143 - Jubileusz
25-lecia Uczelni "Mistrz i Uczeń"
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 144 - Jubileusz
25-lecia Uczelni
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 145 - Jubileusz
25-lecia Uczelni
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 146 - Jubileusz
25-lecia Uczelni
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 147 - Jubileusz
25-lecia Uczelni
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 148 - Jubileusz
40-lecia pracy artystycznej Jana
Paruzela
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 149 Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 14 - Koncert
kameralny
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 150 Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 151 Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 157 (CLVII) Szczegóły