Wydarzenia

Międzynarodowy Kongres Muzykologiczny MAEO 14. - Musica Antiqua Europae Orientalis

Data
2006-9-12
Miejsce
Bydgoszcz
Opis

12-13 września 2006
Kongres słowianoznawczy
Musica Antiqua Europae Orientalis 2006:
Tradycja chrześcijańska Wschodu i Zachodu
w kulturze Słowianprzewodniczący obrad: prof. dr hab. Adam Bezwiński

Wtorek, 12 września, godz. 9.00

Janusz Dobieszewski - Uniwersytet Warszawski
Współczesny renesans rosyjskiej filozofii religijnej - perspektywy i zagrożenia
Jerzy Kapuścik - Uniwersytet Jagielloński
Zmierzch pozytywistycznego scjentyzmu. Wasilija Rozanowa koncepcja rozumienia
Witold Kołbuk - Katolicki Uniwersytet Lubelski
Kwestia "polonizacji" Cerkwi prawosławnej w Polsce międzywojennej
Ryszard Grzesik - Polska Akademia Nauk
Początki kontaktów polsko-węgierskich w oczach średniowiecznych kronikarzy węgierskich
Grzegorz Przebinda - Uniwersytet Jagielloński
Jan Paweł II wobec świata prawosławnego
Anna Raźny - Uniwersytet Jagielloński
Sakralizacja "osi historii" w geopolityce Aleksandra Dugina
Bartosz Gołąbek - Uniwersytet Jagielloński
Prawosławna cywilizacja we współczesnym świecie w ujęciu Aleksandra Panarina
Bartłomiej Brążkiewicz - Uniwersytet Jagielloński
Tradycja Prawosławna jako droga do wyzwolenia z duchowych namiętności
Józef Kuffel - Uniwersytet Jagielloński
Odrodzenie antropologii Świętej Rusi w życiu i twórczości św. Paisjusza Wieliczkowskiego
Ewa Cybulska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Coeli enarrant gloriam Dei. Chrześcijańska wizja uniwersum w utworach Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
Danuta Kűnstler-Langner - Uniwersytet Miołaja Kopernika
Obraz Boga w polskiej poezji metafizycznej
Małgorzata Lisiecka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Obrazy miłości świętej i świeckiej w emblematyce Zbigniewa Morsztyna
Aleksandra Norkowska - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
"Bądź tarczą, Kostko, w Tobie szczęścia losy". Święci i postaci biblijne w poezji baroku
Wanda Laszczak - Uniwersytet Opolski
"Opoetyzowane" życie. Literackie wcielenia Natalii Dołgorukiej
Jarosław Ławski - Uniwersytet w Białymstoku
Temat cyrylometodiański w pismach historycznych Adama Mickiewicza
Anna Kościołek - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Misterium paschalne w literaturze rosyjskiej

Środa, 13 września, godz. 9.00

Beata Trojanowska - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Kulturnyje sootnoszenija: Rossija - Zapad w żyzni i tworczestwie Nikołaja Leskowa
Eulalia Papla - Uniwersytet Jagielloński
Samotność indywidualistki. Łesi Ukrainki dramat pasyjny Opętana
Kazimiera Lis - Akademia Świętokrzyska
Wariat czy męczennik. Czerwony kwiatek Wsiewołoda Garszyna
Urszula Cierniak - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Idea bizantyjska i słowiańskość u Kostantego Leontjewa
Andrzej Dudek - Uniwersytet Jagielloński
Osoba i myśl św. Augustyna w twórczości Dymitra Mereżkowskiego
Aleksandra Wieczorek - Uniwersytet Opolski
Eschatologia w poetyce nonsensu. Wokół poezji Aleksandra Wwiedenskiego
Jolanta Kwiatkowska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Ekumeniczne spotkania Wschodu i Zachodu w poezji Iwana Bunina
Monika Grygiel - Katolicki Uniwersytet Lubelski
Chrześcijańskie inspiracje wczesnej poezji Josifa Brodskiego
Hanna Kowalska-Stus - Uniwersytet Jagielloński
Siódmy Anioł. Eschatologizm rosyjskiej powieści łagrowej
Wanda Supa - Uniwersytet w Białymstoku
Bóg ludzi "prostych" i małych" w powieści W. Astafjewa Przeklęci i zabici
Joanna Mianowska - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Biblejskoje słowo w pieriepiskie Iwana Szmielowa i Olgi Bredius-Subbotinoj Roman w piśmach
Jan Orłowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sonety biblijne Jana Bernarda
Jolanta Nadarzewska - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Ex Oriente lux: Wiktor Pielewin a chrześcijaństwo
Halina Mazurek - Uniwersytet Śląski
Żywot protopopa Awwakuma w dramaturgicznym ujęciu Władimira Malagina
Anna Woźniak - Katolicki Uniwersytet Lubelski
Cerkiew na emigracji wobec Zachodu. Rosyjski Chrześcijański Ruch Studencki
Elżbieta Mikiciuk - Uniwersytet Gdański
"Drugie przyjście" Chrystusa. O teatralnych wizjach poematu Iwana Karamazowa Wielki Inkwizytor (na przykładzie przedstawień Ejfmana, Lubimowa, Hanuszkiewicza i Grotowskiego)
Danuta Piwowarska - Uniwersytet Jagielloński
Obraz Madonny sykstyńskiej w poezji rosyjskiego romantyzmu
Grażyna Bobilewicz - Polska Akademia Nauk
Świecka i religijna ikonografia Pawła Żukowskiego
Adam Bezwiński - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Bydgoskie uniwersum gobelinowe

dane: Filharmonia Pomorska

Atrybuty
Wydarzenia:Kongres
Powiązane instytucje
  • Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego organizator Szczegóły