Instytucje

Bractwo Bożego Ciała

Data rozpoczęcia działalności
1466
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Bractwo "Bożego Ciała" powstało w 1466 roku przy kościele farnym. Jednym z celów tego bractwa było uczestniczenie w nabożeństwach i uświetnianie ich swoim śpiewem .Śpiewy wykonywane były prawdopodobnie przez wychowanków szkoły. Na podstawie informacji dotyczących wizytacji szkoły z lat 1577, 1582 i 1596, można sądzić, że poziom nauki muzyki był dość wysoki. Opiekę nad szkołą parafialną miała rada miejska, lecz podlegała ona pod zarządem organizacyjno-administracyjnym proboszczowi parafii. Szkoła posiadała dwustopniowy system nauczania trivium i quadrivium. To, że poziom nauki w szkole parafialnej był dość wysoki, zapewne było zasługą rektora szkoły. Rektor otrzymywał wynagrodzenie od rady miasta w kwocie 12 zł rocznie, posiadał jeszcze wpływy m.in. z opłat za tzw. dzwonne (dzwonienie podczas ceremonii kościelnych), ze wszystkich swoich dochodów musiał opłacić kantora, pełniącego funkcję nauczyciela śpiewu – otrzymywał on 4 zł6. Być może rektorzy szkoły, czy nauczyciele muzyki byli absolwentami Akademii Krakowskiej. Znamy nazwiska kilku osób związanych z nauczaniem muzyki: Szymon – rektor 1586 Stanisław Grocholita – kantor i nauczyciel muzyki 1598 Tomasz Znój z Krobi – kantor i nauczyciel muzyki 1599 Wojciech Znój (brat Tomasza) – kantor i nauczyciel 1599 Walenty – kantor 1651 Andrzej Jaśniewicz – kantor 1755-1791 Maciej Ciesielski – kantor 1759-1707

 por. F. Mincer, Historiografia śpiewactwa polskiego w byłym zaborze pruskim. w ZN 14, AM Bydgoszcz 2000.

E. Abramek, Szkolnictwo muzyczne kościelne, w: Zeszyt Naukowy nr 11 Akademia Muzyczna Bydgoszcz 1998

Atrybuty
Instytucje:Bractwa
Powiązane osoby
  • rektor Bractwa 1586 Szczegóły
  • Tomasz Znój kantor i nauczyciel muzyki w Bractwie Bożego Ciała Szczegóły
  • Wojciech Znój kantor i nauczyciel muzyki w Bractwie 1599 Szczegóły
  • kantor Bractwa 1651 Szczegóły
  • Andrzej Jaśniewicz kantor Bractwa Bożego Ciała 1755-1791 Szczegóły
  • Maciej Ciesielski kantor Bractwa w latach 1759-1760 Szczegóły
  • Stanisław Grocholita w 1586 kantor Bractwa Szczegóły