Instytucje

Bydgoska Szkoła Muzyczna im I. J. Paderewskiego

Data rozpoczęcia działalności
1921
Data zakończenia działalności
1939
Adres
Śniadeckich 13 i 14
Opis

BYDGOSKA SZKOŁA MUZYCZNA im. I.J. Paderewskiego zwana potocznie Szkołą Jaworskiego.
Szkoła powstała w 1921 roku była pierwszą prywatną szkoła muzyczną w Bydgoszczy. Założycielem, właścicielem i dyrektorem Bydgoskiej Szkoły Muzycznej był Leon Jaworski. Z początku placówka funkcjonowała nieformalnie, a od 1936 roku po wizytacji referenta do spraw muzycznych Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego została zarejestrowana pod nazwą Bydgoska Szkoła Muzyczna im I.J. Paderewskiego.
Prowadziła następujące kierunki kształcenia: śpiew solowy, fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, organy, gra zespołowa, muzyka kameralna, solfeż, teoria muzyki (harmonia, kontrapunkt, kompozycja, instrumentacja, formy myuzyczne, historia muzyki), muzyka kościelna.
Nauczycielami w Bydgoskiej Szkole Muzycznej byli m.in:
Gleinert Bronisław- wiolonczela
Gleinert Elżbieta - skrzypce
Kropiński Józef - altówka
Pelplińska Felicja - fortepian
Pontschkówna Jadwiga - śpiew
Suchoświatowa Kazimiera - śpiew
Urbanyi Jadwiga - śpiew
Urbanyi Zygmunt Gabriel - przedmioty teoretyczne
Po śmieci Leona Jaworskiego w lutym 1939 roku, do wybuchu II wojny, szkołę prowadziła żona - Elżbieta Jaworska.

wg E. Sienkiewicz-Bloch, 70-lecie bydgoskich szkół muzycznych, Bydgoszcz 1990 (?)

Atrybuty
Instytucje:Szkolnictwo
Instytucje:Szkolnictwo:Średnie
Powiązane media
 • Foto Kropinski_01 - Kropiński Józef nauczyciel gry na altówce Szczegóły
 • Foto Szkoła Jaworskich_01 - Bydgoska Szkoła Muzyczna im I.J. Paderewskiego kadra pedagogiczna i uczniowie Szczegóły
 • Foto Szkoła Jaworskich_02 - Bydgoska Szkoła Muzyczna im I.J. Paderewskiego kadra pedagogiczna i uczniowie Szczegóły
 • Foto Jaworscy Leon i Elżbieta, album ślubny 1908 rok Szczegóły
Powiązane osoby
 • Leon Jaworski założyciel i właściciel Bydgoskiej Szkoły Muzycznej Szczegóły
 • Bronisław Gleinert nauczyciel gry na wiolonczeli Szczegóły
 • Elżbieta Gleinert nauczycielka gry na skrzypcach Szczegóły
 • Józef Kropiński nauczyciel gry na altówce Szczegóły
 • Felicja Pelplińska nauczycielka gry na fortepianie Szczegóły
 • Jadwiga Pontschkówna nauczycielka śpiewu Szczegóły
 • Kazimiera Suchoświatowa nauczycielka śpiewu Szczegóły
 • Jadwiga Stroińska-Urbanyi nauczycielka śpiewu Szczegóły
 • Zygmunt Urbanyi nauczyciel teorii Szczegóły
 • Eżbieta Jaworska z d.Gączerzewicz nauczycielka gry na fortepianie , w 1939 roku - dyrektor szkoły Szczegóły
 • Elżbieta Gączerzewicz (Gonczerzewicz) od 1939 do wojny dyrektor szkoły Szczegóły
 • Maria Raczkowska pedagog szkoły (fortepian) 1936-1939 Szczegóły