Instytucje

Miejskie Konserwatorium Muzyczne przy PTM

Data rozpoczęcia działalności
1921
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis
Miejskie Konserwatorium Muzyczne w Toruniu powstało w ramach działalności zorganizowanego w 1921 roku Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego. Inicjatorem powstania MKM i jego pierwszym dyrektorem był Adam Kuryłło w latach 1921-1923. Pierwszymi pracownikami MKM byli: pianiści - Kozłowska, Lipińska, Maltzowa, Niekraszowa, Zawadzka, Wielhorski skrzypce - Kuryłło, Maszyńki, Popławski śpiew - Gadomska, Wielogórska, Matuszewska teoria - Kuryłło, A. Różański. Nauka odbywała się w trzech etapach - szkoła wstępna, liceum i kursy wirtuozowskie. W grudniu 1921 odbył się pierwszy koncert uczniów. W 1923 roku dyrektorem konserwatorium został Marceli Popławski. W listopadzie 1925 roku nadano konserwatorium status wyższej uczelni., w uznaniu poziomu dydaktycznego placówki. . W latach 1929 1930 nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora. Po Henryku Richterze do 1935 roku dyrektorem był Sławomir Łopatyński. W trudnym okresie w 1936 roku z kryzysu wydobył konserwatorium kolejny dyrektor - Piotr Perkowski.. Uzależnił przyjęcie stanowiska dyrektora konserwatorium, od przyznaniu konserwatorium nowego lokalu - Dworu Artusa. W nowej siedzibie profesorami byli Stanisław Chojecki - pianista Jerzy Tadeusz Stefan - skrzypek, dyrygent Leon Zabrodin - wiolonczelisa Irena Kurpisz-Stefanowa - pianistka Henryk Sztopmka- pianista Współpracowali tez z konserwatorium: Drexler-Pasławska, M Drzewiecka, Z. Grabowski,L. Guttry, J. Hrynieweicka, A. Jakubowska, T. Kowalski, I. Skurczanka, H. Wojciechowska, Z. Moczyński. por K. Tubaja , Dzieje toruńskich szkół muzycznych, w: 80 lat Szkół Muzycznych w Toruniu , ZSM Toruń 2001.
Atrybuty
Instytucje:Szkolnictwo:Wyższe
Powiązane osoby
  • Adam Kuryłło w latach 1921-1923 dyrektor MKM w Toruniu. Szczegóły
  • Irena Kurpisz-Stefanowa w latach 1935-1939 nauczyciel fortepianu w MKM w Toruniu. Szczegóły
  • Jerzy Stefan w latach 1936-1939 wykładowaca skrzypiec w MKM przy PTM w Toruniu. Szczegóły
  • Marceli Popławski w latach 1923-1930 dyrektor MKM przy PTM w Toruniu Szczegóły
  • Piotr Perkowski w latach 1936-1939 dyrektor MKM przy PTM Szczegóły
  • Sławomir Łopatyński nauczyciel fortepianu w MKM, w latach 1930-1935 dyrektor MKM przy PTM w Toruniu Szczegóły
  • Henryk Sztompka przed 1939 nauczyciel fortepianu w Konserwatorium PTM Szczegóły
  • Zygmunt Lisicki nauczyciel fortepianu Szczegóły
  • Leonid Zabrodin w latach 1936-1939 naucyzciel konserwatorium, 1960-1968 dyrektor PŚSM Szczegóły
  • Zygmunt Moczyński w latach 1936-1939 za-ca dyrektora konserwatorium Szczegóły