Instytucje

Studio Operowe

Data rozpoczęcia działalności
1955-12-30
Data zakończenia działalności
1960-2-22
Adres
przy Bydgoskim Towarzystwie Muzycznym
Opis

Decyzja o założeniu Studia Operowego powzięta została 30 grudnia 1955 roku, na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Muzycznego.

Powołano  Studio przy Towarzystwie Muzycznym, przedstawiając jednocześnie plan jego działań koncentrujący się na prezentacji scenicznych wersji spektakli operowych.

Na początek zaplanowano wystawienie dwóch jednoaktówek Moniuszki - „Flis` i „Verbum Nobile` oraz polskiego widowiska baletowego. 5 stycznia 1956 roku zatwierdzono te projekty i powołano jednostki organizacyjne Studia Operowego i kierowników poszczególnych działów. Zdzisław Wendyński- dyrygent objął kierownictwo ogólne Studia. Kierownikiem artystycznym został Roman Mackiewicz. Kierownictwo wokalne objęła Felicja Krysiewiczowa. Kierownikiem chóru został Antoni Rybka, kierownikiem baletu Anna Rotterowa, Czesław Piekarczyk został kierownikiem sekretariatu Studia Operowego.

Przeprowadzono nabór do zespołu chóralnego, orkiestry, baletu oraz solistów. Pierwszą premierę zaplanowano na jesień 1956 roku. W maju 1956 powołano Społeczny Komitet Obywatelski Teatru Muzycznego w Bydgoszczy. Nad całością prac organizacyjnych studia czuwała Felicja Krysiewiczowa. Zaapelowano o społeczne poparcie tej inicjatywy Towarzystwa Muzycznego. 64 darczyńców w 1958 roku złożyło różne sumy pieniężne na rzecz utworzenia w Bydgoszczy Teatru Muzycznego Opery i Operetki. Część artystów zgłaszała chęć udziału w pracach studia społecznie.

Pierwsza premiera Studia Operowego Odbyła się 21 września 1956 roku. Wystawiono wówczas dwie opery Moniuszki „"Flis" i "Verbum Nobile" oraz widowisko baletowe „"Wesele w Ojcowie" K. Kurpińskiego. Premiera odbyła się w sali Teatru Ziemi Pomorskiej. Wykonawcami spektaklu byli przeważnie młodzi absolwenci szkół muzycznych z Bydgoszczy i Torunia, absolwenci Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Recenzenci wyróżnili solistów: Eleonorę Busko-Turkowską, Zygmunta Wąsickiego, Stefana Kosińskiego, Włodzimierza Wasylowskiego, Gizelę Mączkowską. Orkiestrą dyrygował Zdzisław Wendyński. Pierwsza premierą obejrzało 35 tysięcy widzów. Powtórzono ją 50 razy, grając najczęściej w Domu Oficera przy ul. Dwernickiego.

Do roku 1960 Studio Operowe przygotowało dziesięć premier:

1. Moniuszko - Flis, Verbum Nobile, Kurpiński - Wesele w Ojcowie premiera 21 IX 1956

2. J. Strauss - Baron Cygański premiera 7 III 1957

3. Rossini - Baron Cygański premiera 24 VII 1957

4. Moniuszko - Straszny Dwór premiera 2 I 1958

5. Czajkowski - Dziadek do orzechów premiera 10 IV 1958

. Offenbach - Orfeusz w piekle premiera 2 VII 1958

7. Offenbach - Opowieści Hoffmanna premiera 3 III 1959

8. Delibes - Lakmé premiera 5 VI 1959

9. Asafiew - Fontanna Bachczyseraju premiera 17 XI 1979

10. Moniuszko - Hrabina premiera 7 II 1960

Borykając się z trudnościami lokalowymi zespół prowadził działalność upowszechnieniową, prezentując spektakle w Toruniu, Grudziądzu, Świeciu i Inowrocławiu. Na bazie sceny objazdowej powstał w 1958 roku nieetatowy zespół pod nazwa „KOMEDIA MUZYCZNA` , który zainaugurował działalność wystawieniem w2 III 1958 roku komedii "„Nitouche" Herve`go. Artyści działający w tym zespole pochodzili ze Studia Operowego.

Od sezonu 1958/1959 Studio Operowe otrzymało na potrzeby ćwiczeń baletowych salę w Teatrze Kameralnym. Podjęto też decyzje o budowie gmachu na potrzeby teatru operowego.

12 II 1958 Studio Operowe przemianowano na TEATR MUZYCZNY OPERY I OPERETKI. Było to warunkiem upaństwowienia zespołu. Decyzją Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 lutego 1960 roku. Utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą TEATR MUZYCZNY OPERY I OPERETKI W BYDGOSZCZY.

Fakt ten konczy funkcjonowanie w Bydgoszczy Studia Operowego.

Studio operowe było zatem: - agendą Towarzystwa Muzycznego w Bydgoszczy - Kierownictwo ogólne sprawowała przez cały czas jego działalności Felicja Krysiewiczowa. - Kierownictwo artystyczne - od 1VII 1957 Robert Sauk (śpiewak i reżyser 5 spektakli SO) - Kierownictwo muzyczne - Zdzisław Wendyński - Kierownictow chóru - Antoni Rybka - Kierownictwo baletu - Rajmund Sobiesiak - Scenografowie Karol Grajewski, Antoni Muszyński - Dyrygenci - Roman Mackiewicz, Bolesław Lewnadowski, Zbigniew Chwedczuk, Rober Satanowski, Ryszard Tynski - Śpiewacy gościnni: Jerzy Sergiusz Adamczewski, Eugeniusz Banaszczyk, Adama Dachtera, Eugenia Gwieździńska, Tadusz Kopacki, Marian Kouba, Jerzy Kulesza, Bernard Ładysz, Marian Woźniczko, Teresa Żylis - Gara

Zob.  A. Weber, Z dziejów opery w Bydgoszczy, Akademia Muzyczna Bydgoszczy 1996.

Atrybuty
Instytucje:Towarzystwa muzyczne
Instytucje:Opery
Powiązane media
  • Zdjęcie Studio Operowe - Pierwszy spektakl Studia Operowego w Bydgoszczy Pierwszy spektakl Studia Operowego `Verbum Nobile` 1956 Szczegóły
Powiązane osoby
  • Tadeusz Pufelski muzyk orkiestry Studia Operowego 1956-1960 Szczegóły
  • Bernard Hermann waltornista orkiestry 1956-1960 Szczegóły
  • Regina Kirkiłło-Stacewicz 1958-1962 solistka w spektaklach studia Szczegóły
  • Jan Prekier wraz z F. Krysiewicz współzałożyciel Studia Operowego Szczegóły
  • Aleksander Giemski absolwent studia Szczegóły
  • Władysław Młynarz muzyk orkiestry Szczegóły
  • Krystyna Przybylska (Potemska) solistka studia 1956-1960 Szczegóły
  • Maria Popławska solistka studia 1956-1960 Szczegóły
  • Józef Hałajda grał w latach 1956-60 Szczegóły