Tytuł
"Foto_62PPW - Marsz pułkowy 62 Pułku
Piechoty Wielkopolskiej ""Tysiąc
walecznych"""
Szczegóły
Foto_62PPW - Orkiestra 62 Pułku Piechoty
Wielkopolskiej
Szczegóły
Foto_62PPW - Orkiestra 62 Pułku Piechoty
Wielkopolskiej (Kucyk Kubuś)
Szczegóły
Foto_62PPW - Tejkowski Leon - flecista z
62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej
Szczegóły
Foto - Andrzej Szwalbe Szczegóły
Foto_Arion1 - Nalewalski Zdzisław Szczegóły
Foto_Arion2 - Pientka Józef i Łucja Szczegóły
Foto_Arion3 - Towarzystwo Śpiewu św.
Cecylia
Szczegóły
Foto_Arion - Sztandar Chóru Arion Szczegóły
Foto Bajbusa - Baibusa Diana Szczegóły
Foto Barciszewski - Barciszewski Leon Szczegóły
Foto Bargielski_01 - Bargielski Zbigniew Szczegóły
Foto Bargielski_02 - Bargielski Zbigniew Szczegóły
Foto Błaszkiewicz - Błaszkiewicz Teresa Szczegóły
Foto Brejza_Królak - Brejza Aleksandra i
Królak-Radziejewska Małgorzata
Szczegóły
Foto Bromberger Konserwatorium der Musik
- Afisz reklamowy Bromberger
Konserwatorium der Musik
Szczegóły
Foto Broszura szkoły C. Schone Szczegóły
Foto Broszura szkoły C. Schone 2 Szczegóły
Foto Bruna - Bruna Zbigniew Szczegóły
Foto Budynek Akademii Muzycznej dawniej
Landratsamt 1910
Szczegóły
Foto Bydgoskie Konserwatorium Muzyczne.
Reklama 1911 rok.
Szczegóły
Foto Chalupka - Chalupka Lubomir Szczegóły
Foto Dankowka_Nowak - Dankowska Jagna i
Nowak Anna
Szczegóły
Foto Defilada pożegnalna generała
Osińskiego 1
Szczegóły
Foto Defilada pożegnalna generała
Osińskiego 2
Szczegóły