Tytuł
Godziszewski Jerzy - Toruńskie Gimnazjum
Akademickie 2
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Towarzystwo
Miłośników Miasta Bydgoszcz
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - V Festiwal
Pianistyki Polskiej - Słupsk
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - V Festiwal
Pianistyki Polskiej - Słupsk 2
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - V Międzynarodowy
Konkurs "Citta di Pasero"
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - XV-lecie AMFN w
Bydgoszczy
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - XV-lecie AMFN w
Bydgoszczy 2
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - XXI Festiwal
Pianistyki Polskiej - Słupsk
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - XXI Festiwal
Pianistyki Polskiej - Słupsk 2
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - XXII Festiwal
Pianistyki Polskiej w Słupsku
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - XXII Festiwal
Pianistyki Polskiej w Słupsku 2
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - ZSM im. Karola
Szymanowskiego w Toruniu
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - ZSM im. Karola
Szymanowskiego w Toruniu-2
Szczegóły
Gogol-Drożniakiewicz Barbara - Okładka -
Życie muzyczne Bydgoszczy w latach
1920-1939
Szczegóły
H. Ashton – A hornepype (British Library
Royal Appedix MS 58)
Szczegóły
Heinrich Ignaz Franz von Biber -
Bataglia a 9
Szczegóły
Henri Vieuxtemps - Elegia op. 30 Szczegóły
Henri Vieuxtemps – Sonata B-dur Szczegóły
Ignacy Jan Paderewski - Album
"Tatrzańskie tańce" - nr 1
Szczegóły
I. J. Paderewski – ze zbioru 12 pieśni
do słów Catulle Mendésa op. 22
Szczegóły
Inauguracja roku akademickiego 1988-1989 Szczegóły
Inauguracja roku akademickiego 1989-1990 Szczegóły
J. Alain – 2 e fantaisie Szczegóły
J. Alain – Litanies Szczegóły
Jan Astriab - Sonata (1957) Szczegóły