Tytuł
Godziszewski Jerzy - I Ogólnopolski
Konkurs Pianistyczny SZYMANOWSKI IN
MEMORIAM
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Kultura
chrześcijańska
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Kultura
chrześcijańska 2
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Lubuskie
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka
Wieniawskiego w Zielonej Górze
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Lubuskie
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka
Wieniawskiego w Zielonej Górze 2
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Medal za zasługi
dla upowszechniania kultury muzycznej w
Słupsku1
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Medal za zasługi
dla upowszechniania kultury muzycznej w
Słupsku2
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Medal za zasługi
dla upowszechniania kultury muzycznej w
Słupsku3
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Nagroda Artystyczna
Prezydenta Miasta Bydgoszcz
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Nagroda Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Nagroda Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Nagroda Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Nagroda Ministra
Kultury i Sztuki1
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Nagroda Ministra
Kultury i Sztuki2
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Nagroda Ministra
Kultury i Sztuki 3
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Nagroda Rady Miasta
Bydgoszcz
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Nagroda Rady Miasta
Bydgoszcz 2
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - nominacja do
Nagrody Akademii Fonograficznej -
Fryderyk 2012
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - nominacja do
Nagrody Akademii Fonograficznej -
Fryderyk 2012 - II
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Rok Fryderyka
Chopina 2010
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Rok Fryderyka
Chopina 2010 3
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Rok Fryderyka
Chopina 2010-4
Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Teatr Toruński Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Teatr Toruński 2 Szczegóły
Godziszewski Jerzy - Toruńskie Gimnazjum
Akademickie
Szczegóły