Tytuł
Foto Por. P. Kuczera Szczegóły
Foto Poszowski Rektor - Poszowski Antoni Szczegóły
Foto Pożegnanie dowódcy 61 PP Wlkp
Bydgoszcz
Szczegóły
Foto Pro Arte 1 Szczegóły
Foto Pro Arte 2 Szczegóły
Foto Program Audycji w PR H.
Stefaniakówny 1
Szczegóły
Foto Program Audycji w PR H.
Stefaniakówny 2
Szczegóły
Foto Program Koncertu Artystycznego
braci Rezler oraz sióstr Wojciechowskich
1
Szczegóły
Foto Program Koncertu Artystycznego
braci Rezler oraz sióstr Wojciechowskich
2
Szczegóły
Foto Program Koncertu W. Winterfelda Szczegóły
Foto Program Recitalu Jerzego Stefana Szczegóły
Foto Program Recitalu Zygmunta
Lisickiego
Szczegóły
Foto Przech-1 - Przech Violetta Szczegóły
Foto Przech-2 - Przech Violetta Szczegóły
Foto_Radio1 - Polskie Radio Rozgłośnia
Pomorska (Pomorska Rozgłośnia PR)
Szczegóły
Foto_Radio2 - Bydgoskie Podstudio
Rozgłośni Polskiego Radia
Szczegóły
Foto_Radio3 - Bydgoskie Podstudio
Rozgłośni Polskiego Radia
Szczegóły
Foto_Radio4 - Polskie Radio Rozgłośnia
Pomorska (Pomorska Rozgłośnia PR)
Szczegóły
Foto_Radio5 - Polskie Radio Rozgłośnia
Pomorska (Pomorska Rozgłośnia PR)
Szczegóły
Foto Rajs - Rajs Katarzyna Szczegóły
Foto Recenzje Koncertów J. Stefana i W.
Winterfelda
Szczegóły
Foto R. Kuczma, H. Sempołowicz, F.
Woźniak, R. Suchecki w AM w Bydgoszczy w
1989 roku
Szczegóły
Foto Róg Koła Łowieckiego Knieja we
Lwowie 1936
Szczegóły
Foto Rosler - Rösler Alfons Szczegóły
Foto Rymarczyk - Rymarczyk Katarzyna Szczegóły