Tytuł
foto Schattschneider Arnold -
Schattschneider Arnold
Szczegóły
Foto_Sesja Pomorze (1)_1 - Życie
muzyczne Bydgoszczy i Pomorza w latach
1919-1939 (1)
Szczegóły
Foto_Sesja Pomorze(1)_2 - Życie muzyczne
Bydgoszczy i Pomorza w latach 1919-1939
(1)
Szczegóły
Foto Siedziba BKM (BKdM) przy ul.
Mickiewicza w 1929 roku
Szczegóły
Foto_Stoma - Stoma Władysław (wł.
Łuczak)
Szczegóły
Foto Suchecki1 - Suchecki Roman Szczegóły
Foto Suchecki2 - Suchecki Roman Szczegóły
Foto Suchecki3 - Suchecki Roman i
Suchecka Krystyna
Szczegóły
Foto Suchecki4 - Suchecki Roman Szczegóły
Foto Szczurko - Szczurko Elżbieta Szczegóły
Foto Szkoła Jaworskich_01 - Bydgoska
Szkoła Muzyczna im I.J. Paderewskiego
Szczegóły
Foto Szkoła Jaworskich_02 - Bydgoska
Szkoła Muzyczna im I.J. Paderewskiego
Szczegóły
Foto Teatr - Teatr Miejski Szczegóły
Foto Wacław Smaruj 1 Szczegóły
Foto Wacław Smaruj 2 Szczegóły
Foto Wilhelm Winterfeld Szczegóły
Foto Woźniak Rektor - Woźniak Franciszek Szczegóły
Foto Zdzisław Jahnke Szczegóły
Foto Zieliński - Zieliński M. i
Janicka-Słysz M.
Szczegóły
F. Poulenc - Sonata na flet i fortepian Szczegóły
Francis Poulenc – La blanche neige Szczegóły
Franciszek Woźniak - "Etiuda" Szczegóły
Franz Schubert – Sonata a-moll
„Arpeggione” D 821
Szczegóły
Fryderyk Chopin – Etiuda c-moll op. 10 Szczegóły
Fryderyk Chopin – Mazurek B-dur op. 7
nr 1
Szczegóły