Tytuł
Foto Opioła - Opioła Monika Szczegóły
Foto_Orkiestra59PPW - Drzewiecki Józef z
Orkiestry 59 Pułku Piechoty
Wielkopolskiej
Szczegóły
Foto_orkiestra 59PPW - Grafka Mieczysław
porucznik
Szczegóły
Foto_Orkiestra 59PPW - Grupa Elewów 59
Pułku Piechoty Wielkopolskiej
Szczegóły
Foto_Orkiestra 59PPW - Kramski Ignacy -
sierżant
Szczegóły
Foto Orkiestra 59 PP Wlkp - Orkiestra
wojskowa 59 PP WLKP
Szczegóły
Foto_Orkiestra 59PPW - Orkiestra 59
Pułku Piechoty WIelkopolskiej w
Inowrocławiu
Szczegóły
Foto_Orkiestra59PPW - Szpulecki
Stanisław - dyrygent Orkiestry 59
PPWlkp.
Szczegóły
Foto_Orkiestra59PPW - Szpulecki
Stanisław - dyrygent Orkiestry 59 Pułku
Piechoty Wielkopolskiej
Szczegóły
Foto Orkiestra 61 PP Wlkp. - Orkiestra
61 PP WLKP w Ciechocinku rok 1926
Szczegóły
Foto orkiestra 61 PP WLKP - Plutonowy
Henryk Kosmowski
Szczegóły
Foto Orkiestra Amatorska Szczegóły
Foto Orkiestra Bydgoskiego
Konserwatorium Muzycznego w sali kasyna
ok.1938 roku
Szczegóły
Foto Orkiestranci - Brocki, Strugała Szczegóły
Foto Orkiestra Seminarium
Nauczycielskiego Męskiego 1925 rok
Szczegóły
Foto Orkiestra w marszu Szczegóły
Foto Pierwsza siedziba Bydgoskiego
Konserwatorium Muzycznego (BKdM)
Szczegóły
Foto Pietkiewicz - Pietkiewicz Mirosław Szczegóły
Foto Piotr Grzywacz Szczegóły
Foto Płoszaj - Płoszaj Zenon Szczegóły
Foto Plut. Ignacy Kramski (1907-1975) Szczegóły
Foto_PMKSN - Państwowe Męskie Katolickie
Seminarium Nauczycielskie
Szczegóły
Foto Polski Związek Chórów i Orkiestr -
Zarząd Okręgu Bydgoskiego
Szczegóły
Foto Polski Związek Chórów i Orkiestr -
Zarząd Okręgu Bydgoskiego
Szczegóły
Foto_Poludniowski - Południowski
Kazimierz Sergiusz
Szczegóły