Tytuł
Foto Orkiestra Amatorska Szczegóły
Foto Orkiestra Bydgoskiego
Konserwatorium Muzycznego w sali kasyna
ok.1938 roku
Szczegóły
Foto Orkiestranci - Brocki, Strugała Szczegóły
Foto Orkiestra Seminarium
Nauczycielskiego Męskiego 1925 rok
Szczegóły
Foto Orkiestra w marszu Szczegóły
Foto Pierwsza siedziba Bydgoskiego
Konserwatorium Muzycznego (BKdM)
Szczegóły
Foto Pietkiewicz - Pietkiewicz Mirosław Szczegóły
Foto Piotr Grzywacz Szczegóły
Foto Płoszaj - Płoszaj Zenon Szczegóły
Foto Plut. Ignacy Kramski (1907-1975) Szczegóły
Foto_PMKSN - Państwowe Męskie Katolickie
Seminarium Nauczycielskie
Szczegóły
Foto Polski Związek Chórów i Orkiestr -
Zarząd Okręgu Bydgoskiego
Szczegóły
Foto Polski Związek Chórów i Orkiestr -
Zarząd Okręgu Bydgoskiego
Szczegóły
Foto_Poludniowski - Południowski
Kazimierz Sergiusz
Szczegóły
Foto Por. P. Kuczera Szczegóły
Foto Poszowski Rektor - Poszowski Antoni Szczegóły
Foto Pożegnanie dowódcy 61 PP Wlkp
Bydgoszcz
Szczegóły
Foto Pro Arte 1 Szczegóły
Foto Pro Arte 2 Szczegóły
Foto Program Audycji w PR H.
Stefaniakówny 1
Szczegóły
Foto Program Audycji w PR H.
Stefaniakówny 2
Szczegóły
Foto Program Koncertu Artystycznego
braci Rezler oraz sióstr Wojciechowskich
1
Szczegóły
Foto Program Koncertu Artystycznego
braci Rezler oraz sióstr Wojciechowskich
2
Szczegóły
Foto Program Koncertu W. Winterfelda Szczegóły
Foto Program Recitalu Jerzego Stefana Szczegóły