Tytuł
Foto Lisecki - Lisecki Wiesław Szczegóły
Foto Ludwik Kwaśnik - Kwaśnik Ludwik Szczegóły
Foto Lupa_Martinakova - Lupa A. i
Martinakova-Rendekova Z.
Szczegóły
"Foto ""Lutnia"" - Chór ""Lutnia""
Chojnice"
Szczegóły
Foto_Majewski01 - Leszek Jan Majewski Szczegóły
Foto_Majewski 02 - Leszek Jan Majewski Szczegóły
Foto Martinakova - Martinakova-Rendekova
Zuzana
Szczegóły
Foto Mincer - Franciszek Mincer Szczegóły
Foto Murawska Rektor - Murawska Maria Szczegóły
Foto Muzeum rogów myśliwskich Szczegóły
Foto Muzeum sygnałów myśliwskich Szczegóły
Foto Nauczyciele Bydgoskiego
Konserwatorium Muzycznego 1929 rok
(BKdM)
Szczegóły
Foto Nowak_Martinakova - Nowak A. i
Martinakova-Rendekova Z.
Szczegóły
Foto Ogólnopolski Kurs dla Tamburmajorów Szczegóły
Foto Opioła - Opioła Monika Szczegóły
Foto_Orkiestra59PPW - Drzewiecki Józef z
Orkiestry 59 Pułku Piechoty
Wielkopolskiej
Szczegóły
Foto_orkiestra 59PPW - Grafka Mieczysław
porucznik
Szczegóły
Foto_Orkiestra 59PPW - Grupa Elewów 59
Pułku Piechoty Wielkopolskiej
Szczegóły
Foto_Orkiestra 59PPW - Kramski Ignacy -
sierżant
Szczegóły
Foto Orkiestra 59 PP Wlkp - Orkiestra
wojskowa 59 PP WLKP
Szczegóły
Foto_Orkiestra 59PPW - Orkiestra 59
Pułku Piechoty WIelkopolskiej w
Inowrocławiu
Szczegóły
Foto_Orkiestra59PPW - Szpulecki
Stanisław - dyrygent Orkiestry 59
PPWlkp.
Szczegóły
Foto_Orkiestra59PPW - Szpulecki
Stanisław - dyrygent Orkiestry 59 Pułku
Piechoty Wielkopolskiej
Szczegóły
Foto Orkiestra 61 PP Wlkp. - Orkiestra
61 PP WLKP w Ciechocinku rok 1926
Szczegóły
Foto orkiestra 61 PP WLKP - Plutonowy
Henryk Kosmowski
Szczegóły