Tytuł
Foto Kadra nauczycielska MKM w 1938 roku Szczegóły
Foto Kadra nauczycielska PLM w
Bydgoszczy ok. 1956 rok
Szczegóły
Foto Kadra podoficerów 61 PP Wlkp
Bydgoszcz (1937 rok)
Szczegóły
Foto Kamila Abrahamowicz Szczegóły
Foto Karaśkiewicz Mikołaj Szczegóły
Foto Kaszuba Rektor - Kaszuba Jerzy Szczegóły
Foto Kinasz 10 - Zespół Szkół
Gospodarstwa Domowego
Szczegóły
Foto Kinasz 11 - Technikum Łączności w
Bydgoszczy
Szczegóły
Foto Kinasz 12 - Zespół Szkół
Gospodarstwa Domowego
Szczegóły
Foto Kinasz 13 - Technikum Łączności w
Bydgoszczy
Szczegóły
Foto Kinasz 14 - Michał Kinasz - Matura
1926
Szczegóły
Foto Kinasz 15 - Państwowa Średnia
Szkoła Techniczna i Odzieżowe Gimnazjum
Żeńskie w Bydgoszczy
Szczegóły
Foto Kinasz 16 - Michał Kinasz Szczegóły
Foto Kinasz 17 - Państwowa Średnia
Szkoła Techniczna
Szczegóły
Foto Kinasz 18 - Żeńskie Gimnazjum
Krawieckie
Szczegóły
Foto Kinasz 19 - Technikum Łączności Szczegóły
Foto Kinasz 1 - Zespół Szkół Spożywczych Szczegóły
Foto Kinasz 20 - Technikum Budowlane Szczegóły
Foto Kinasz 2 - Państwowa Średnia Szkoła
Techniczna i Odzieżowe Gimnazjum Żeńskie
w Bydgoszczy
Szczegóły
Foto Kinasz 3 - Państwowa Średnia Szkoła
Techniczna i Gimnazjum Krawieckie
Szczegóły
Foto Kinasz 4 Szczegóły
Foto Kinasz 5 - Państwowa Średnia Szkoła
Techniczna w Bydgoszczy
Szczegóły
Foto Kinasz 6 - Zespół Chóralny Szczegóły
Foto Kinasz 7 - Mały Zespół Wokalny Szczegóły
Foto Kinasz 8 - Technikum Ekonomiczne w
Bydgoszczy
Szczegóły