Tytuł
Foto Kinasz 15 - Państwowa Średnia
Szkoła Techniczna i Odzieżowe Gimnazjum
Żeńskie w Bydgoszczy
Szczegóły
Foto Kinasz 16 - Michał Kinasz Szczegóły
Foto Kinasz 17 - Państwowa Średnia
Szkoła Techniczna
Szczegóły
Foto Kinasz 18 - Żeńskie Gimnazjum
Krawieckie
Szczegóły
Foto Kinasz 19 - Technikum Łączności Szczegóły
Foto Kinasz 1 - Zespół Szkół Spożywczych Szczegóły
Foto Kinasz 20 - Technikum Budowlane Szczegóły
Foto Kinasz 2 - Państwowa Średnia Szkoła
Techniczna i Odzieżowe Gimnazjum Żeńskie
w Bydgoszczy
Szczegóły
Foto Kinasz 3 - Państwowa Średnia Szkoła
Techniczna i Gimnazjum Krawieckie
Szczegóły
Foto Kinasz 4 Szczegóły
Foto Kinasz 5 - Państwowa Średnia Szkoła
Techniczna w Bydgoszczy
Szczegóły
Foto Kinasz 6 - Zespół Chóralny Szczegóły
Foto Kinasz 7 - Mały Zespół Wokalny Szczegóły
Foto Kinasz 8 - Technikum Ekonomiczne w
Bydgoszczy
Szczegóły
Foto Kinasz 9 - Zespół Szkół Spożywczych Szczegóły
Foto Kolegium - Kolegium Rektorskie
1999-2005
Szczegóły
Foto Koncert Wiesław Lisecki in memoriam Szczegóły
Foto Konserwatorium Szczegóły
Foto Kostrzewska - Kostrzewska Hanna Szczegóły
Foto Królak - Królak-Radziejewska
Małgorzata
Szczegóły
Foto Kropinski_01 - Kropiński Józef Szczegóły
Foto_LechTeska - Teska Lech Szczegóły
Foto Łęgowski 1 - Łęgowski Andrzej z
fletem prostym
Szczegóły
Foto Łęgowski 2 - Łęgowski Andrzej z
fletem poprzecznym
Szczegóły
Foto Lehmann_Martinakova - Lehmann M. i
Martinakova-Rendekova Z.
Szczegóły