Osoby

Anna Granat-Janki

Imię
Anna
Nazwisko
Granat-Janki
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
0
Miejsce urodzenia
-
Data śmierci
0
Biografia

Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu w 1981 roku. W 1992 roku otrzymała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie muzykologii w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, a w 2006 roku stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w zakresie teorii muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii i teorii muzyki XX wieku, twórczości Aleksandra Tansmana i kompozytorów wrocławskich oraz historii kultury muzycznej powojennego Wrocławia. Brała udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą (Paryż, Los Angeles). W swoim dorobku posiada dwie książki: Forma w twórczości instrumentalnej Aleksandra Tansmana i Twórczość kompozytorów wrocławskich w latach 1945-2000, liczne artykuły oraz hasła w Encyklopedii muzycznej PWM i Encyklopedii Wrocławia. Jest członkiem stowarzyszeń: Les Amis d’Alexandre Tansman, Związku Kompozytorów Polskich, Stowarzyszenia Artystycznego im. Ryszarda Bukowskiego.

[Dane: 2006]

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Powiązane wydarzenia
  • II Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego archetyp Muzyka klasyczna jako skarbnica archetypów dzieł Pawła Szymańskiego Szczegóły
  • VI Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego funkcje Muzyka wobec Zagłady. „Holocaust Memorial Cantata” Marty Ptaszyńskiej / Music and the Mass Murder of Jews. “Holocaust Memorial Cantata” by Marta Ptaszyńska Szczegóły
Powiązane instytucje
Powiązane publikacje
  • Dzieło muzyczne i jego archetyp (2) Klasyczne archetypy w dziełach Pawła Szymańskiego, s. 237-245 Szczegóły
  • Dzieło muzyczne i jego funkcje (6) Muzyka wobec Zagłady. „Holocaust Memorial Cantata” Marty Ptaszyńskiej Szczegóły