Publikacje

Dzieło muzyczne i jego funkcje (6)

Podtytuł
-
Autor
-
Redaktor
Anna Nowak
Tłumacz
Jacek Lesiński
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane AM w Bydgoszczy
Tom/nakład
-
Opis
ISBN 978-83-61262-60-2
poz. 59, wyd. I, nakład 200, format B5; ss. 269
Prace zbiorowe nr 30

RADA REDAKCYJNA
Zbigniew Bargielski
Barbara Mielcarek-Krzyżanowska
Anna Nowak
Violetta Przech

Redakcja językowa tekstów angielskich
Jacek Lesiński

Korekta
Małgorzata Lisecka

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Skład i łamanie: Małgorzata Zielińska
Druk: Wydawnictwo TEKST


Atrybuty
Publikacje:Książki
Publikacje:Prace zbiorowe
Powiązane media
 • Praca zbiorowa nr 30 - Dzieło muzyczne i jego funkcje (6) Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • VI Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego funkcje Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wydawca Szczegóły
Powiązane osoby
 • Alicja Jarzębska Koncepcje dzieła muzycznego i jego funkcji w dziejach myśli o muzyce Szczegóły
 • Jagna Dankowska Filozofia muzyki a funkcje dzieła muzycznego Szczegóły
 • Igor Savchuk „Mit o utworze” jako sposób rozumienia współczesnego procesu muzycznego Szczegóły
 • Zuzana Martinakova-Rendekova Relationships between music functions and the requirements of the environment Szczegóły
 • Hanna Kostrzewska Funkcje tytułu dzieła muzycznego Szczegóły
 • Michał Zieliński Renesansowa polifonia sakralna. Między liturgiczną a estetyczną funkcją muzyki Szczegóły
 • Anna Nowak Funkcje rytmów mazurkowych w polskich mazurkach fortepianowych Szczegóły
 • Michel Lehmann How should music care about poetry? Parnasse and the French Art Song around 1890 Szczegóły
 • Marta Szoka Mit o Penthesilei w ujęciu Hugo Wolfa Szczegóły
 • Marcin Trzęsiok „Persefona” Igora Strawińskiego: między (greckim) losem a (chrześcijańską) łaską Szczegóły
 • Lubomir Chalupka Funkcja nowatorska dzieła muzycznego jako impuls rozwoju awangardy w latach 60. XX wieku w Słowacji Szczegóły
 • Barbara Mielcarek-Krzyżanowska Między afirmacją a negacją. „Sinfonia rustica” Andrzeja Panufnika Szczegóły
 • Małgorzata Królak-Radziejewska „Kwartet na czworo skrzypiec” Grażyny Bacewicz. Funkcje a postać brzmieniowa dzieła Szczegóły
 • Teresa Malecka Muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego: między wyznaniem a porozumieniem Szczegóły
 • Violetta Przech Referencjalna funkcja oratorium „Im Niemandsland”. Zbigniewa Bargielskiego Szczegóły
 • Anna Granat-Janki Muzyka wobec Zagłady. „Holocaust Memorial Cantata” Marty Ptaszyńskiej Szczegóły
 • Elżbieta Szczurko "Missa pro pace" Wojciecha Kilara jako przesłanie ewangelicznego pokoju Szczegóły
 • Aleksandra Kłaput-Wiśniewska "Mała liturgia prawosławna" Romualda Twardowskiego - funkcje artystyczne i kulturowe Szczegóły