Publikacje

Dzieło muzyczne i jego archetyp (2)

Podtytuł
The musical work andr its archetype (2)
Autor
-
Redaktor
Anna Nowak
Tłumacz
-
Wydawca
Wydawnicto Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskie
Tom/nakład
-
Opis

ISBN 83-923492-5-3

Poz. 32 wyd. I, nakład 200, Format B5

RADA REDAKCYJNA:
Zbigniew Bargielski
Barbara Mielcarek-Krzyżanowska
Anna Nowak
Violetta Przech

Przekład z angielskiego:
zespół tłumaczy

Przekład z rosyjskiego: Małgorzata Gonsierowska

Korekta: Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Projekt okładki: Tomasz Ratajczak

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Informatyzacji

Skład i łamanie: Małgorzata Zielińska
Druk: Wydawnictwo TEKST

Atrybuty
Publikacje:Prace zbiorowe
Publikacje:Książki
Powiązane media
 • Praca Zbiorowa nr 22 - Okładka - Dzieło muzyczne i jego archetyp (2) Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • II Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego archetyp Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego Wydawca Szczegóły
Powiązane osoby
 • Jagna Dankowska Myślenie archetypiczne w muzycze, s. 9-23 Szczegóły
 • Zuzana Martinakova-Rendekova Archetyp w dziele muzycznym: wynik świadomości czy nieświadomości?, s. 25-34 Szczegóły
 • Florence Mouchet Źródła średnioweicznej myśli muzycznej: znaczenie antycznego prototypu, s. 35-50 Szczegóły
 • Anna Nowak Chopinowski wzorzec muzyki narodowej a spór tradycjonalistów i modernistów o kształt muzyki polskiej w XX wieku, s. 51-63 Szczegóły
 • Marianna Kopytsa Archetyp w świecie muzyki ukraińskiej, s. 65-72 Szczegóły
 • Waleria Żarkowa O specyfice ujawniania archetypów w muzyce Maurycego Ravela, s. 75-81 Szczegóły
 • Michał Zieliński Klasycyzujący nurt w twórczości Maurycego Ravela, s. 83-94 Szczegóły
 • Radosław Marzec `Le Chemin de la Croix` Marcela Dupre. Źródła i inspiracje, s. 95-111 Szczegóły
 • Janina Tatarska Etiudy fortepianowe Karola Szymanowskiego. Archetypiczność gatunku i jego transformacje, s. 113-123 Szczegóły
 • Janis Kudins Transformacja archetypowej koncepcji modusu ekspresji neoromantycznej muzyki symfonicznej w dziełach współczesnych kompozytorów łotewskich, s. 143-163 Szczegóły
 • Barbara Mielcarek-Krzyżanowska Stanisław Wiechowicz i jego inspiracje folklorem, 125-134 Szczegóły
 • Julija Jonane Archetyp hymnu Te Deum i jego interpretacje w twórczości kompozytorskiej lat 80. XX wieku, s. 165-173 Szczegóły
 • Małgorzata Królak-Radziejewska Divertimento Grażyny Bacewicz: geneza i koncepcja, s. 135-141 Szczegóły
 • Teresa Malecka Tożsamość gatunku a przesłanie. Twórczość Zbigniewa Bujarskiego, s. 175-184 Szczegóły
 • Ewa Kowalska-Zając W poszukiwaniu utraconego archetypu: z najnowszych dziejów polskiego kwartetu smyczkowego, s. 185-193 Szczegóły
 • Jésus Aguila Podświadomy archetyp gestu muzycznego w `Archives sauvées des eaux` Luca Ferrari, s. 195-204 Szczegóły
 • Renata Skupin Trzy aspekty Dźwięku w `Konx Om Pax` Giacinto Scelsiego. Od archetypu do awangardy, s. 205-217 Szczegóły
 • Violetta Przech `Brief an Milena` Zbigniewa Bargielskiego. W poszukiwaniu archetypu współczesnej formy muzycznej, s. 219-235 Szczegóły
 • Anna Granat-Janki Klasyczne archetypy w dziełach Pawła Szymańskiego, s. 237-245 Szczegóły
 • Aleksandra Kłaput-Wiśniewska Emigracyjna twórczość Stanisława Janty-Połczyńskiego. Inspiracje, archetypy, s. 247-256 Szczegóły