Osoby

Danuta Szlagowska

Imię
Danuta
Nazwisko
Szlagowska
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
-
Miejsce urodzenia
-
Biografia

Ukończyła studia muzykologiczne i psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku, a w latach 1993−2003 pracowała również w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki dotyczącej muzyki baroku; prowadzi prace badawcze nad muzyką Gdańska, zwłaszcza siedemnastowieczną; uczestniczy w dokumentacji rękopisów muzycznych z bibliotek gdańskich w ramach prac Polskiej Sekcji RISM – Oddział w Gdańsku oraz należy do grona organizatorów odbywających się cyklicznie w Gdańsku Konferencji Muzykologicznych MUSICA BALTICA. Jest autorką licznych artykułów, haseł encyklopedycznych oraz kilku książek (ostatnia publikacja − Repertuar muzyczny w siedemnastowiecznych rękopisach z bibliotek gdańskich). Prowadzi kursy metodyczne z zakresu percepcji muzyki i historii muzyki, interesuje się także możliwościami wykorzystania muzyki w procesie rozwoju psychoruchowego dzieci (jest współautorką książki Marty Bogdanowicz "Piosenki do rysowania czyli Metoda Dobrego Startu dla najmłodszych").

Graduated Musicology and Psychology at the Warsaw University. She is a research/didactic employee in the Stanisław Moniuszko Academy of Music; between 1993 and 2003 she also worked in the F. Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz. Her research interests concentrate around the issue of baroque music; she does the research on Gdańsk music, mainly XVIIth century; she participates in the documentation of musical manuscripts from the libraries of Gdańsk in terms of the Polish RISM Section – Gdańsk department and is a member of the organizing committee of the cyclical MUSICA BALTICA Musicological Conference held in Gdańsk. She is the author of numerous articles, encyclopedic entries and a few books (latest publication – Musical repertoire in the XVIIth century manuscripts from Gdańsk libraries). She teaches Musical Perception and History of Music during methodological courses, she is also interested in the possibility of exploiting music in the psychomotor development process of children (she is the co−author of Marta Bogdanowicz book "Songs to draw – Good Start Method for the youngest").

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Powiązane wydarzenia
  • Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja Seconda practica w XVII-wiecznym Gdańsku Szczegóły
  • 18. Ogólnopolska Sesja Naukowa "Czasy — muzyka — twórcy" referentka sesji Szczegóły
Powiązane instytucje
  • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki Szczegóły
  • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego pracowała w latach 1993-2003 Szczegóły
Powiązane publikacje
  • Dzieło muzyczne jego estetyka, struktura i recepcja (1) „Musica moderna” w Gdańsku w pierwszej połowie XVII wieku, s. 79-94 Szczegóły