Osoby

Marianna Kopytsa

Imię
Marianna
Nazwisko
Kopytsa
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
0
Miejsce urodzenia
-
Data śmierci
0
Biografia

Posiada tytuł doktora z zakresu muzykologii. Pracuje na stanowisku profesora (wykładowcy) Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. Piotra Czajkowskiego. W latach 1966-1971 studiowała w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Kijowie, gdzie przez kolejne dwa lata była asystentem. Obecnie naucza Historii muzyki XX wieku oraz Krytyki muzycznej w Katedrze Historii Muzyki Ukraińskiej Akademii Muzycznej w Kijowie. Od 1978 roku jest członkiem Związku Kompozytorów Ukraińskich. W 1984 obroniła rozprawę doktorską poświęconą zagadnieniom symfonizmu w muzyce ukraińskiej. M. Kopytsa uczestniczy w wielu konferencjach i seminariach (Kijów, Moskwa, Sankt-Petersburg, Mińsk, Baku, Nowy Jork, Strasburg), aktywnie współpracuje z ukraińskim radiem i telewizją. Od 2002 corocznie jest członkiem jury konkursów dziecięcych, pianistycznych i konkursów młodych muzykologów. Opublikowała blisko 150 artykułów w gazetach i czasopismach, jest autorem monografii oraz wielu artykułów traktujących o muzyce dwudziestego wieku. Pod jej opieką zostało napisanych ponad 30 prac dyplomowych oraz 5 doktorskich. Opracowała oraz dokonała korekty edytorskiej ponad 10 zeszytów naukowych z zakresu różnych muzycznych dyscyplin nauki. Ponadto organizuje szkoły doskonalenia umiejętności wykonawczych.

[Dane: 2006]

Atrybuty
Osoby:Muzykolog
Powiązane wydarzenia
  • II Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego archetyp Archetyp w świecie muzyki ukraińskiej Szczegóły
  • IV Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego rezonans Reception aspects of letter communication between Boris Lyatoshinsky and Grazhina Batsewich (Elementy recepcji w korespondencji Borysa Latoszyńskiego do Grażyny Bacewicz) Szczegóły
Powiązane instytucje
  • Narodowa Akademia Muzyczna Ukrainy im. Piotra Czajkowskiego Szczegóły
Powiązane publikacje
  • Dzieło muzyczne i jego archetyp (2) Archetyp w świecie muzyki ukraińskiej, s. 65-72 Szczegóły
  • Dzieło muzyczne i jego rezonans (4) Receptywne aspekty dziedzictwa epistolarnego Grażyny Bacewicz i Borysa Latoszyńskiego (Receptive Aspects of the Epistolary Heritage Left by Grażyna Bacewicz and Borys Lyatoshynsky); s. 151-160 Szczegóły