Publikacje

Zeszyt Naukowy (4) AM w Bydgoszczy

Podtytuł
Materiały z sesji naukowych "Muzyka i filozofia" i "Muzyka i mit"
Autor
-
Redaktor
-
Tłumacz
-
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane AM w Bydgoszczy
Tom/nakład
-
Opis

ISSN 1230-2708

ISBN 83-900496-3-5

Rada Redakcyjna:
prof. Franciszek Woźniak
dr Edmund Heza
dr Anna Nowak

Pozycja 4, Wydanie I, Nakład 300, Format A5.

Skład: COMMA s.c., Bydgoszcz
Druk: ZP Polraster, Bydgoszcz

 

Atrybuty
Publikacje:Zeszyty Naukowe AM
Publikacje:Książki
Powiązane wydarzenia
 • Sesja Naukowa - Muzyka i filozofia materiały z sesji Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Muzyka i mit materiały z sesji Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wydawca Szczegóły
Powiązane osoby
 • Ryszard Golianek Hermeneutyka - koncepcja filozoficzna i jej implikacje muzykologiczne, s. 7-20 Szczegóły
 • Barbara Malczewska Poglądy estetyczne "Grupy Sześciu" w kontekście filozofii sztuki na przełomie XIX i XX wieku, s. 29-44 Szczegóły
 • Jarosław Mianowski Konfiguracja tonalna "Das Lied von der Erde" Mahlera jako funkcja filozoficznego przekazu utworu, s. 45-70 Szczegóły
 • Danuta Mirka Teozofia, muzyka i światło. O funkcji światła w poemacie symfonicznym "Prometeusz" Aleksandra Skriabina, s. 71-90 Szczegóły
 • Edmund Heza Mit - geneza, formy, funkcje, s. 93-126 Szczegóły
 • Antoni Buchner Muzyka i mit, s. 127-136 Szczegóły
 • Ryszard Wieczorek Funkcja mitu o Orfeuszu w renesansowej teorii muzyki, s. 136-148 Szczegóły
 • Anna Nowak Mit Orientu w "Szecherezadzie" M. Rimskiego-Korsakowa i w "Szecherezadzie" M. Ravela, s. 149-162 Szczegóły
 • Elżbieta Szczurko Brzmieniowa interpretacja mitu w trzech poematach "Mity" Karola Szymanowskiego, s. 163-176 Szczegóły
 • Ewa Rzanna-Szczepaniak "Zamek Sinobrodego" Beli Bartóka (koncepcja mitu), s. 177-183 Szczegóły
 • Anna Kirkiłło-Stacewicz Muzyka w systemie filozoficznym Immanuela Kanta, s. 21-28 Szczegóły