Osoby

Elżbieta Szczurko

Imię
Elżbieta
Nazwisko
Szczurko
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
Szczurko
Data urodzenia
1965-8-16
Miejsce urodzenia
Toruń
Data śmierci
0
Biografia
Elżbieta Szczurko ( w środku) teoretyk muzyki, pedagog,  dr hab. sztuki
28 grudnia 2016 roku w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich podczas gali wręczenia nagród w Konkursie Nardowego Centrum Kultury.
W 1985 r. ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Toruniu w klasie fortepianu i śpiewu solowego. Po ukończeniu szkoły średniej podjęła studia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki (specjalność: teoria muzyki), które ukończyła w 1990 r. uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, pracuje także jako nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu. Doktorat w zakresie sztuk muzycznych uzyskała w 2007 roku w Akademii Muzycznej w Krakowie na podstawie dysertacji Twórczość Antoniego Szałowskiego w kontekście muzyki XX wieku. W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Kompozycji, Teorii muzyki i Reżyserii Dźwięku.
Od roku 2016 dr hab. sztuki muzycznej na podstawie publikacji Pasja w twórczości polskich kompozytorów XX i początku XXI wieku na tle historii gatunku. Książka ta została uhonorowana pierwszym wyróżnieniem w Konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę pisemną z zakresu historii muzyki polskiej. Ogłoszenie wyników Konkursu odbyło się dnia 28 grudnia 2016 roku w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich.
W 2017 r. odbyła otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2016.
w kategorii „Nauka, badania naukowe, postęp techniczny”

za projekt badawczy „Pasja w twórczości polskich kompozytorów XX i początku XXI wieku na tle historii gatunku”.Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą muzyki polskiej XX wieku oraz problematyki życia muzycznego Pomorza i Kujaw. Jest współredaktorem czasopisma "CANOR" poświęconego interpretacjom muzyki dawnej. Jest autorką radiowych programów muzycznych, przygotowuje też liczne prelekcje do koncertów symfonicznych, kameralnych i recitali solowych. Opublikowała kilka artykułów, które ukazały się w zeszytach naukowych Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 
Atrybuty
-
Powiązane media
 • Elżbieta Szczurko Szczegóły
 • Afisz Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka dla dzieci" 19-20 IV 2023 Szczegóły
 • Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka dla dzieci" 19-20 IV 2023 uczestniczka konferencji Szczegóły
 • Afisz-program Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka użytkowa" 27-29 IV 2022 uczestniczka konferencji Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • Sesja Naukowa - Dni Muzyki Oliviera Messiaena Idiom sérénité w twórczości Antoniego Szałowskiego Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Karol Szymanowski Henryk Sztompka - profesor Konserwatorium Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu (1936-1939) Szczegóły
 • Sympozjum Naukowe - Franciszek Liszt - w 175 rocznicę urodzin i w 100-lecie śmierci "Festo Paschatos" (1810) organisty toruńskiego Johanna Carla Pfietznera Szczegóły
 • Sympozjum Naukowe - Polska literatura wiolonczelowa XIX i XX wieku "Miserere" Henryka Mikołaja Góreckiego jako gest solidarności z ofiarami wydarzeń bydgoskich (1981) Szczegóły
 • 1. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Kameralnej - na zespoły instrumentów dętych Rękopisy Jana Michała Wieczorka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Szczegóły
 • Sesja Naukowa (1) - Życie muzyczne Bydgoszczy i Pomorza w latach 1919-1939 (1) Krytyka muzyczna na łamach "Słowa Pomorskiego" i "Dnia Pomorskiego" w latach 1930-1939, praca zespołowa Szczegóły
 • 18. Ogólnopolska Sesja Naukowa "Czasy — muzyka — twórcy" referentka Szczegóły
 • KONCERT Z OKAZJI 25-LECIA CHÓRU KAMERALNEGO AM W BYDGOSZCZY prowadzenie Szczegóły
 • 17. Ogólnopolska Sesja naukowa - Twórczość kompozytorska na Pomorzu i Kujawach referentka Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego pracuje od 1990 Szczegóły
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego absolwentka z 1990 Szczegóły
Powiązane publikacje
 • Zeszyt Naukowy (4) AM w Bydgoszczy Brzmieniowa interpretacja mitu w trzech poematach "Mity" Karola Szymanowskiego, s. 163-176 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (1) AM w Bydgoszczy Krytyka muzyczna na łamach "Słowa Pomorskiego" i "Dnia Pomorskiego" w latach 1930-1939, s. 107-114 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (5) AM w Bydgoszczy Udział harmoniki w kształtowaniu brzmienia utworów skrzypcowych drugiego okresu twórczości Karola Szymanowskiego, s. 57-78 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (8) AM w Bydgoszczy Technika dodekafoniczna w liryce wokalno-instrumentalnej Tadeusza Bairda i Kazimierza Serockiego, s. 85-100 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (9) AM w Bydgoszczy Krytyka muzyczna na łamach czasopism toruńskich w latach 1945-1975, s. 179-188 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (10) AM w Bydgoszczy Język muzyczny "10 Etiud fortepianowych" Grażyny Bacewicz, s. 25-32 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (12) AM w Bydgoszczy Forma sonatowa w wybranych utworach Antoniego Szałowskiego, s. 45-72 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (13) AM w Bydgoszczy Właściwości tonalno-harmoniczne utworów solowych Antoniego Szałowskiego, s. 35-56 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (14) AM w Bydgoszczy Pomorski Związek Śpiewaczy - amatorski ruch chóralny w Toruniu w latach 1912-2000, 31-50 Szczegóły
 • Język, system, styl, forma w muzyce (VI i VII) "Serenite" w twórczości Antoniego Szałowskiego, s. 95-104 Szczegóły
 • Język, system, styl, forma w muzyce (VI i VII) Problem organizacji czasu i ruchu w muzyce Antoniego Szałowskiego, s. 105-120 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (15) AM w Bydgoszczy Działalność artystyczna Toruńskiej Orkiestry Kameralnej w latach 1979-2001, s. 127-142 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne jego estetyka, struktura i recepcja (1) Twórczość Antoniego Szałowskiego a norma szkoły kompozytorskiej Nadii Boulanger, s. 165-182 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (10) AM w Bydgoszczy Problem formy w "Uwerturze" Antoniego Szałowskiego w świetle założeń neoklasycznych, s. 143-162 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy (3) „Wskrzeszenie Łazarza. Hommage à Giotto” Antoniego Szałowskiego. Obraz symfoniczny wobec obrazu malarskiego, s. 117-132 Szczegóły
 • Musica Varia redaktor Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego rezonans (4) Pieśni bawarskiego rękopisu „Carmina Burana” w kantatach Carla Orffa i Antoniego Szałowskiego (Songs from the Bavarian Manuscript of “Carmina Burana” in the Cantatas of Carl Orff and Antoni Szałowski); s. 135-150 Szczegóły
 • Sześciopałkowa technika gry na wibrafonie redaktor Szczegóły
 • The Six-Mallet technique for the Vibraphone by Karol Szymanowski redaktor Szczegóły
 • Twórczość Antoniego Szałowskiego w kontekście muzyki XX wieku autor Szczegóły
 • Traces and Echoes of Chopin's work (7) The Resonance Of Chopins Music in the Artistic Output of Ignacy Jan Paderewski. /Rezonans muzyki Chopina w działalności artystycznej Ignacego Jana Paderewskiego Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego funkcje (6) "Missa pro pace" Wojciecha Kilara jako przesłanie ewangelicznego pokoju Szczegóły
 • Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach Henryk Sztompka - profesor Konserwatorium Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu (1936–1939); s. 73-86 Szczegóły
 • Świadkowie kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach Rękopisy Jana Michała Wieczorka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, s. 105-122 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego konteksty (5) „Totus Tuus” Henryka Mikołaja Góreckiego w kontekście myśli Jana Pawła II o sztuce / “Totus Tuus” by Henryk Mikołaj Górecki in the Context of Pope John Paul II’s Art Considerations Szczegóły
 • Musica ecclesiastica "Festo Paschatos" (1810) Johanna Carla Pfietznera, organisty toruńskiego Szczegóły
 • Czasy-Muzyka-Twórcy autorka rozdziału: Eugeniusz Głowski — wybrane utwory na chór a cappella Szczegóły
 • Czasy-Muzyka-Twórcy autorka rozdziału: Marek Wakarecy - i jego wizja kultury muzycznej Torunia Szczegóły