Nazwa
Koncert Karnawałowy 2010 Szczegóły
Koncert Karnawałowy 2011 Szczegóły
Koncert Karnawałowy 2012 Szczegóły
Koncert Karnawałowy 2013 Szczegóły
KONCERT KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH I
PERKUSJI
Szczegóły
KONCERT KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH I
PERKUSJI (27.03.2012)
Szczegóły
Koncert kompozytorski Szczegóły
Koncert Kompozytorski Szczegóły
KONCERT KOMPOZYTORSKI PAMIĘCI PROFESORA
MARKA JASIŃSKIEGO
Szczegóły
KONCERT KOMPOZYTORSKI w ramach 15.
Międzynarodowej Sesji Naukowej
Materialne ślady kultury muzycznej na
Pomorzu i Kujawach
Szczegóły
KONCERT KOMPOZYTORSKI w ramach 16. Sesji
Naukowej Świadkowie i ślady kultury
muzycznej na Pomorzu i Kujawach
Szczegóły
KONCERT KOMPOZYTORSKI w ramach IX
Międzynarodowego Sympozjum Dzieło
muzyczne i jego źródła
Szczegóły
KONCERT KOMPOZYTORSKI w ramach VIII
Międzynarodowego Sympozjum Dzieło
muzyczne jako znak
Szczegóły
KONCERT KOMPOZYTORSKI w ramach VII
Międzynarodowego Sympozjum Chopinowskie
tropy i echa
Szczegóły
KONCERT KOMPOZYTORSKI w ramach VI
Międzynarodowego Sympozjum Dzieło
muzyczne i jego funkcje
Szczegóły
Koncert - Koncert Kompozytroski F.
Nowowiejskiego
Szczegóły
Koncert Miejskiego Konserwatorium
Muzycznego "Requiem" Verdi (1938)
Szczegóły
Koncert Miejskiego Konserwatorium
Muzycznego "Stworzenie świata" Haydna
(1937)
Szczegóły
Koncert Muzyki Dawnej Szczegóły
Koncert Muzyki Religijnej Miejskiego
Konserwatorium Muzycznego (1936)
Szczegóły
KONCERT ORATORYJNO-SYMFONICZNY Szczegóły
KONCERT ORGANOWY 10 Szczegóły
KONCERT ORGANOWY 100 Szczegóły
KONCERT ORGANOWY 101 Szczegóły
KONCERT ORGANOWY 102 Szczegóły