Nazwa
Bydgoski Wtorek Muzyczny 236 (CCXXXVI) -
150. Rocznica urodzin Claude Debussy'ego
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 237 (CCXXXVII) Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 239 (CCXXXIX) Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 23 - "Debiuty
muzyczne"
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 240 (CCXL) Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 241 (CCXLI) Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 242 (CCXLII) Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 243 (CCXLIII) w
ramach XI DNI MUZYKI DAWNEJ
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 244 (CCXLIV) Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 245 (CCXLV) Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 246 (CCXLVI) Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 247 (CCXLVII) Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 248 (CCXLVIII) Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 249 (CCXLIX) w
ramach XII Dni Muzyki Dawnej
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 252 (CCLII) Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 26 - Wieczór
sonat
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 27 - Dni
Muzyki Jana Sebastiana Bacha
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 28 Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 29 - Recital
skrzypcowy
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 30 - Recital
skrzypcowy
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 31 Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 33 Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 34 - Recital
fortepianowy
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 35 - Utwory
wiolonczelowe Kazimierza Wiłkomirskiego
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 36 Szczegóły