Nazwa
Bydgoski Wtorek Muzyczny 72 Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 73 - Recital
waltorniowy
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 74 - Koncert
kolęd różnych narodów
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 7 - Recital
skrzypcowy
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 86 - Ad
Memoriam
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 89 - Stefana
Poradowskiego utwory na kontrabas
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 8 - Recital
fortepianowy
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 90 - Recital
fortepianowy
Szczegóły
Carl Orff - Carmina Burana (26.03.2011) Szczegóły
Carl Orff - Carmina Burana (27.03.2011) Szczegóły
CC Bydgoski Wtorek Muzyczny (200) – W
130. rocznicę urodzin Feliksa
Nowowiejskiego
Szczegóły
CCI Bydgoski Wtorek Muzyczny (201) Szczegóły
CXCIX Bydgoski Wtorek Muzyczny (199) Szczegóły
CXCVIII Bydgoski Wtorek Muzyczny (198) Szczegóły
Fagotowy Kurs Mistrzowski Szczegóły
GAETANO DONIZETTI – NAPÓJ MIŁOSNY Szczegóły
III Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło
muzyczne jako fenomen dźwiękowy
Szczegóły
II Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło
muzyczne i jego archetyp
Szczegóły
II Seminarium Muzyki Dawnej -
Improwizacja w muzyce barokowej
Szczegóły
Inowrocławski Festiwal Muzyki Organowej
- Dni Muzyki Organowej
Szczegóły
IV Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło
muzyczne i jego rezonans
Szczegóły
JADWIGA KALISZEWSKA IN MEMORIAM Szczegóły
JUBILEUSZ 40-LECIA PRACY ARTYSTYCZNEJ
PROF. MARKA JASIŃSKIEGO
Szczegóły
JUBILEUSZ 75-LECIA URODZIN PROFESORA
ZBIGNIEWA BARGIELSKIEGO
Szczegóły
Jubileusz z okazji 20-lecia pracy
pedagogicznej Tatiany Shebanovej
Szczegóły