Nazwa
Bydgoski Wtorek Muzyczny 37 - Recital
fortepianowy
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 38 - Debiuty
muzyczne
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 39 Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 3 - Koncert
kameralny
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 40 Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 41 Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 42 - z cyklu
"Debiuty" - "Młodzi kompozytorzy
Bydgoszczy
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 43 Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 44 - Recital
fortepianowy Franciszka Woźniaka
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 45 Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 46 - Koncert
kolęd
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 47 - Recital
fortepianowy
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 48 - Wieczór
Duetów
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 49 - Recital
wiolonczelowy
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 4 - Recital
fortepianowy
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 50 - Recital
fortepianowy Jerzego Godziszewskiego
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 51 - Recital
fortepianowy Marii Murawskiej
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 52 - Recital
fortepianowy Tatiany Shebanovej
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 53 - Utwory
Mozarta
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 54 - Koncert
kameralny
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 5 - Ignacy Jan
Paderewski
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 69 - Recital
wiolonczelowy
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 6 - Koncert
kameralny
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 70 - Recital
fortepinaowy
Szczegóły
Bydgoski Wtorek Muzyczny 71 - Recital
altówkowy
Szczegóły