Osoby

Andrzej Łęgowski

Imię
Andrzej
Nazwisko
Łęgowski
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1951-1-27
Miejsce urodzenia
Łódź
Data śmierci
0
Biografia

Andrzej Łęgowski - flecista, pedagog

Andrzej Łęgowski naukę muzyki rozpoczął w Łodzi uzyskując w roku 1969 dyplom z wyróżnieniem w klasie fletu Z. Jelińskiego w Liceum Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego. Studia odbył pod kierunkiem prof. Henryka Bartnikowskiego w PWSM w Łodzi. Po ukończeniu studiów uczęszczał na wykłady studium doktoranckiego w Warszawie oraz brał udział w wielu kursach.
Pracę zawodową rozpoczął w Teatrze Wielkim w Łodzi. W roku 1975 przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie objął stanowisko pierwszego flecisty Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej. Pracę w szkolnictwie rozpoczął w Liceum Muzycznym
w Łodzi. Z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy jest związany od początku jej istnienia, gdzie uzyskał kolejno wszystkie stopnie naukowe. Oprócz gry w orkiestrze symfonicznej prowadzi działalność koncertową i kameralną. Do najważniejszych osiągnięć artysty zaliczyć można udział w festiwalach muzycznych: Łódzkiej Wiośnie Artystycznej, Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu, Festiwalu Bachowskim w Słupsku oraz Bydgoskim Festiwalu Muzycznym. Ponadto wymienić należy szereg koncertów solowych i recitali w wielu miastach Polski oraz koncerty w Niemczech i Hiszpanii. Repertuar tych koncertów obejmuje muzykę od baroku po współczesność. Solista z największym upodobaniem gra muzykę francuską z czasów najbujniejszego jej rozkwitu, a więc przełomu stuleci i początku XX wieku. W swoim repertuarze ma większość znaczących utworów tego okresu. Część z nich została utrwalona w nagraniach archiwalnych dla radia. Większość nagrań powstała we współpracy z wybitnym pianistą Jerzym Godziszewskim. Artyści przygotowali również kilka innych recitali m.in. „Echa Antyku”, „Paryskie Fascynacje”, „Wieczór Muzyki Francuskiej”.
W Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Andrzej Łęgowski pełnił funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego oraz prorektora. Obecnie jest Kierownikiem Katedry Instrumentów Dętych. Był jednym z pomysłodawców i organizatorów Konkursu Muzyki Kameralnej na instrumenty dęte, który odbywa się w Bydgoszczy. Recenzenci wypowiadają się życzliwie  o jego koncertach i co należy uznać za ważne zauważają jego grę w orkiestrze symfonicznej.

[Dane: 03.2009]

Atrybuty
Osoby:Instrumentalista:Flet
Osoby:Pracownik AM w Bydgoszczy
Powiązane media
 • Foto Łęgowski 1 - Łęgowski Andrzej z fletem prostym Szczegóły
 • Foto Łęgowski 2 - Łęgowski Andrzej z fletem poprzecznym Szczegóły
 • F. Poulenc - Sonata na flet i fortepian wykonawca koncertu Szczegóły
 • F. Poulenc - Sonata na flet i fortepian wykonawca koncertu Szczegóły
 • Michel Blavet - II Sonata d-moll op. 2 flet Szczegóły
 • Sergiusz Prokofiew – Wizje ulotne (arr. H. Harrison) flet Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • KONCERT ORGANOWY 42 udział w koncercie - flet Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 141 - Jubileusz 25-lecia Uczelni flet Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 86 - Ad Memoriam 08.11.1994 Szczegóły
 • 1. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Kameralnej - na zespoły instrumentów dętych członek jury Szczegóły
 • 2. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Kameralnej - na zespoły instrumentów dętych członek jury Szczegóły
 • 3. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Kameralnej - na zespoły instrumentów dętych sekretarz Szczegóły
 • II Seminarium Muzyki Dawnej - Improwizacja w muzyce barokowej Ornamentyka według J.J. Quantza oraz G.Ph. Telemana Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 157 (CLVII) wykonawca koncertu Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 157 (CLVII) wykonawca koncertu Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 157 (CLVII) wykonawca koncertu Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 26 - Wieczór sonat udział w koncercie - flet Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 33 udział w koncercie - flet Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 61 flet Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 83 flet Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 226 (CCXXVI) udział w koncercie - flet Szczegóły
 • Bydgoski Wtorek Muzyczny 246 (CCXLVI) udział w koncercie - flet Szczegóły
 • KONCERT ORGANOWY 95 udział w koncercie - flet Szczegóły
 • Wielkie Cykle - Sergiusz Prokofiew flet Szczegóły
 • Koncert Pałacowy CV - odwołany flet Szczegóły
 • KONCERT KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI flet Szczegóły
 • KONCERT KOMPOZYTORSKI w ramach VIII Międzynarodowego Sympozjum Dzieło muzyczne jako znak flet Szczegóły
 • KONCERT KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI (27.03.2012) flet Szczegóły
 • KONCERT KOMPOZYTORSKI w ramach IX Międzynarodowego Sympozjum Dzieło muzyczne i jego źródła flet Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego pracuje od 1976 Szczegóły
 • Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego muzyk-solista Szczegóły
Powiązane publikacje
 • Wprowadzenie do metodyki gry na instrumentach dętych drewnianych autor Szczegóły