Osoby

Mieczysław Tomaszewski

Imię
Mieczysław
Nazwisko
Tomaszewski
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1921-11-17
Miejsce urodzenia
-
Data śmierci
0
Biografia

Muzykolog i teoretyk muzyki, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, doktor honoris causa tej uczelni. Główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje: teorię i historię muzyki XIX i XX wieku, szczególnie w zakresie chopinologii, liryki romantycznej i polskiej muzyki współczesnej. Zainteresowania wyróżnione dotyczą sposobu istnienia i funkcjonowania utworu muzycznego w przestrzeni kultury oraz problematyki pokrewieństw, związków i interakcji semiotycznych zachodzących między poszczególnymi dziełami i dziedzinami sztuki. Przede wszystkim między muzyką i poezją, słowem i dźwiękiem. Opublikował m.in. następujące książki: Krzysztof Penderecki i jego muzyka (1994), Muzyka Chopina na nowo odczytana (1996), Studia nad pieśnią romantyczną (1997), Nad pieśniami Karola Szymanowskiego (1998), Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans (1998), Chopin und seine Zeit (1999), Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans (2000) oraz Chopin i George Sand (2003). Pod jego redakcją ukazują się od roku 1989 tomy serii "Muzyka i Liryka".

Musicologist and music theorist, Professor of the Cracow Academy of Music Head of the Department of Musical Work Theory and Interpretation, doctor honoris causa. The main area of his professional interest comprises the theory and history of 19th and 20th century music, in particular chopinology, romantic verse, and contemporary Polish music. His special interests concern the way a musical work comes into existence and functions in cultural space, as well as the problem of affinities, relationships, and semiotic interactions between particular works or fields of art, particularly between music and poetry, word and sound. Amongst his many publications are: K. Penderecki and His Music (1994), The Music of Chopin Read Anew (1996), The Study of the Romantic Song (1997), K. Szymanowski's „Nad pieśniami" (1998), Chopin: Man, Musical Work, Resonance (1998), Chopin und seine Zeit (1999), An Integral Interpretation of a Musical Work: A Reconnaissance (2000), Chopin and George Sand (2003). Since 1989 he has also been the editor of the series Music and Poetry.

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Powiązane wydarzenia
  • Sesja Naukowa - Humanistyka a edukacja muzyczna Słowo i dźwięk w polskiej pieśni romantycznej Szczegóły
  • Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja Dzieło muzyczne w kontekście swego czasu i miejsca Szczegóły
  • V Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego konteksty Droga twórcza, jej progi i fazy, przemiany i fiksacje/An Artist’s Path. This Nodes and Phases, Transitions and Fixations Szczegóły
  • UROCZYSTOŚĆ NADANIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA — PROF. MIECZYSŁAW TOMASZEWSKI nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Szczegóły
Powiązane instytucje
Powiązane publikacje
  • Dzieło muzyczne jego estetyka, struktura i recepcja (1) Utwór muzyczny w kontekście swego czasu i miejsca, s. 11-36 Szczegóły
  • Dzieło muzyczne i jego konteksty (5) Droga twórcza, jej progi i fazy, przemiany i fiksacje / An Artist’s Path: The Nodes and Phases, Transitions and Fixations Szczegóły