Publikacje

Dzieło muzyczne i jego konteksty (5)

Podtytuł
The Musical Work and its Contexts (5)
Autor
-
Redaktor
Anna Nowak
Tłumacz
Jacek Lesiński
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
Tom/nakład
-
Opis

ISBN 978-83-61262-24-4
poz. 47, wyd. I, nakład 200, format B5; ss. 254

Prace zbiorowe nr 29

RADA REDAKCYJNA
Zbigniew Bargielski
Barbara Mielcarek-Krzyżanowska
Anna Nowak
Violetta Przech

Współpraca redakcyjna
Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Redakcja językowa tekstów angielskich
Jacek Lesiński

Korekta
Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Skład i łamanie: Małgorzata Zielińska
Druk: Wydawnictwo TEKST

Atrybuty
Publikacje:Książki
Publikacje:Prace zbiorowe
Powiązane media
 • Praca zbiorowa nr 29 - Okładka - Dzieło muzyczne i jego konteksty (5) Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • V Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego konteksty Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wydawca Szczegóły
Powiązane osoby
 • Mieczysław Tomaszewski Droga twórcza, jej progi i fazy, przemiany i fiksacje / An Artist’s Path: The Nodes and Phases, Transitions and Fixations Szczegóły
 • Jagna Dankowska O filozoficznych ideach muzyki w obliczu współczesnego kryzysu wartości / On Philosophical Ideas in the Context of the Contemporary Crisis Szczegóły
 • Zuzana Martinakova-Rendekova A Systems Theoretical Approach to the System of Music and its Environment / Zastosowanie teorii systemów do badania systemu Muzyki i jej środowiska Szczegóły
 • Jésus Aguila Comparative Strategies for Listening to Contemporary Music in the Post-modern Context of West European Culture / Porównawcze strategie słuchania muzyki współczesnej w postmodernistycznym kontekście kultury zachodnioeuropejskiej Szczegóły
 • Aleksandra Brejza „Hommage à Rameau” Claude’a Debussy’ego i „Suita na fortepian” op. 14 Béli Bartóka: dwa konteksty – jedna idea / “Hommage à Rameau” by C. Debussy and “Suite” op. 14 for Piano by B. Bartók – Two Contexts, One Idea Szczegóły
 • Renata Skupin Orient w twórczości Ludomira Michała Rogowskiego – obcy czy swojski? / The Orient in Ludomir M. Rogowski’s Works – Alien or Familiar? Szczegóły
 • Barbara Mielcarek-Krzyżanowska Folkloryzm wobec kategorii rasy i narodowości / Folklorism and the Categories of Human Race and Nationality Szczegóły
 • Anna Nowak Konteksty ideowo-artystyczne i biograficzne „Mazurków” na fortepian Romana Maciejewskiego / Ideological, Artistic and Biographical Contexts of „Piano Mazurkas” by Roman Maciejewski Szczegóły
 • Małgorzata Janicka-Słysz Karol Szymanowski. O tekstualizacji osobistego doświadczenia / Karol Szymanowski. On the Textualization of his Personal Experience Szczegóły
 • Michał Zieliński „Le Tombeau de Couperin” Maurycego Ravela – geneza i konteksty / “Le Tombeau de Couperin” by Maurice Ravel: Its Genesis and Context Szczegóły
 • Janina Tatarska Kontekstowe uwarunkowania gatunku etiudy fortepianowej / Contextual Conditions of the Piano Etúde Genre Szczegóły
 • Igor Savchuk Muzyka fortepianowa kompozytorów polskich na Ukrainie w latach 20. XX wieku w kontekście filozoficznej wizji świata / Chamber Music by Polish and Ukrainian Composers of the 1920s in the Context of an Artistic Image of the World Szczegóły
 • Małgorzata Królak-Radziejewska Dwa oblicza – wspólna koncepcja. Grażyny Bacewicz „Trio” na obój, harfę i perkusję oraz „Inkrustacje” na róg i zespół kameralny / Two Aspects – One Idea: The “Trio” for Oboe, Harp and Percussion and the “Incrustations” for Horn and Chamber Ensemble by Grażyna Bacewicz Szczegóły
 • Violetta Przech O zabawie fortepianem – konteksty twórczości fortepianowej Zbigniewa Bargielskiego / Zbigniew Bargielski’s Piano Works: Inspirations and Contexts Szczegóły
 • Gundega Smite Oratorio “Aalomgon” by Latvian Composer Martins Vilums within the Context of His Musical Aesthetics / Oratorium „Aalomgon” łotewskiego kompozytora Martinsa Vilumsa w kontekście jego muzycznej estetyki Szczegóły
 • Aleksandra Kłaput-Wiśniewska „Cante jondo” w pieśniach do słów F.G. Lorki Wojciecha Łukaszewskiego i Marka Minkova / “Cante jondo” in Songs with F.G. Lorca’s Lyrics by Wojciech Łukaszewski and Marek Minkov Szczegóły
 • Elżbieta Szczurko „Totus Tuus” Henryka Mikołaja Góreckiego w kontekście myśli Jana Pawła II o sztuce / “Totus Tuus” by Henryk Mikołaj Górecki in the Context of Pope John Paul II’s Art Considerations Szczegóły