Wydarzenia

V Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego konteksty

Data
2008-11-25
Miejsce
Bydgoszcz
Opis

V Międzynarodowe Sympozjum "Dzieło muzyczne i jego konteksty" / V International Symposium "The Musical Work and its Contexts"

25-26 listopada 2008
Aula Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 7

25th-26th November 2008
FNAM lecture theatre, ul. Słowackiego 7

Impreza towarzysząca:
Koncert Kompozytorski (25.11.2008)

Atrybuty
Wydarzenia:Sympozjum
Wydarzenia:Koncert
Powiązane media
 • Praca zbiorowa nr 29 - Okładka - Dzieło muzyczne i jego konteksty (5) Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego Organizatorzy: Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
Powiązane osoby
 • Mieczysław Tomaszewski Droga twórcza, jej progi i fazy, przemiany i fiksacje/An Artist’s Path. This Nodes and Phases, Transitions and Fixations Szczegóły
 • Jagna Dankowska O filozoficznych ideach muzyki w obliczu współczesnego kryzysu wartości / About Philosophic Ideas from the Angle of Contemporary Value Crisis Szczegóły
 • Gerold Gruber Hidden Programs in the Works of Mahler, Schönberg and Berg / Ukryte programy dzieł Mahlera, Schönberga i Berga Szczegóły
 • Barbara Mielcarek-Krzyżanowska Folkloryzm wobec kategorii rasy i narodowości / Folklorism and the Categories of Human Race and Nationality Szczegóły
 • Michał Zieliński „Le Tombeau de Couperin” Maurycego Ravela – geneza i konteksty / Maurice Ravel’s “Le Tombeau de Couperin” – origin and contexts Szczegóły
 • Zuzana Martinakova-Rendekova Systems Theoretical Approach to the System Musical Work and its Environment / Systemy teoretyczne wobec systemu dzieła muzycznego i jego otoczenia Szczegóły
 • Renata Skupin Orient w twórczości Ludomira M. Rogowskiego – obcy czy swojski? / The Orient in Ludomir M. Rogowski’s Works – Alien or Familiar? Szczegóły
 • Małgorzata Janicka-Słysz Muzyka Karola Szymanowskiego. O tekstualizacji osobistego doświadczenia / Karol Szymanowski. On the Textualization of his Personal Experience Szczegóły
 • Violetta Przech Utwory fortepianowe Zbigniewa Bargielskiego. Inspiracje i konteksty / Zbigniew Bargielski’s Piano Pieces. Inspirations and Contexts Szczegóły
 • Janina Tatarska Kontekstowe uwarunkowania gatunku etiudy fortepianowej / Contextual Conditions of Piano Etude Genre Szczegóły
 • Igor Savchuk Chamber Music of Polish and Ukrainian Composers of the 1920s in the Context f an Artistic Image of the World / Muzyka kameralna polskich i ukraińskich kompozytorów lat 1920. w kontekście artystycznego obrazu świata Szczegóły
 • Gundega Smite Oratorio “Aalomgon” by the Latvian Composer Martins Vilums in the Context of his Musical Aesthetics / Oratorium „Aalomgon” łotewskiego kompozytora Martinsa Vilumsa w kontekście jego muzycznej estetyki Szczegóły
 • Małgorzata Królak-Radziejewska Dwa oblicza – wspólna koncepcja. Grażyny Bacewicz „Trio” na obój, harfę i perkusję oraz „Inkrustacje” na róg i zespół kameralny / Two Aspects – One Idea. The “Trio” for Oboe, Harp and Percussion and the “Incrustations” for Horn and Chamber Ensemble by Grażyna Bacewicz Szczegóły
Powiązane publikacje