Publikacje

Muzyka i polityka na Pomorzu i Kujawach

Podtytuł
-
Autor
-
Tłumacz
-
Wydawca
Wdawnictwo Uczelniane AM
Tom/nakład
-
Opis

RADA REDAKCYJNA
Zbigniew Bargielski
Anna Nowak
Violetta Przech
Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Redakcja
Aleksandra Kłaput-Wiśniewska

Korekta
Ligia Podgórska

Projekt okładki
Małgorzata Zielińska

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-61262-68-8

WYDAWNICTWO UCZELNIANE AKADEMII MUZYCZNEJ IM. F. NOWOWIEJSKIEGO
poz. 61, wyd. I, nakład 200, format B5, ss. 211

Łamanie i skład: Małgorzata Zielińska
Druk: Wydawnictwo TEKST

Atrybuty
Publikacje:Książki
Publikacje:Prace zbiorowe
Powiązane wydarzenia
 • 14. Międzynarodowa Sesja Naukowa - Muzyka i polityka na Pomorzu i Kujawach Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wydawca Szczegóły
 • Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw Szczegóły
Powiązane osoby
 • Zenona Rondomańska "Pielgrzym" o muzyce państwa pruskiego i ruchu cecyliańskiego; s. 9-27 Szczegóły
 • Tomasz Kawski Oprawa muzyczna imprez społeczno-politycznych w miastach Pomorza i Kujaw w latach 1918/20-1939; s. 29-45 Szczegóły
 • Marek G. Zieliński Muzyka w życiu społeczno-politycznym ziemi chełmińskiej, Kujaw i Pomorza Nadwiślańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym; s. 47-80 Szczegóły
 • Aleksandra Kłaput-Wiśniewska "Wędrówki obcoplemieńców za groszem polskim" - recepcja koncertów zagranicznych wykonawców w międzywojennej Bydgoszczy; s. 81-92 Szczegóły
 • Zofia Zielińska Patriotyczne towarzystwa śpiewacze Mogilno-Trzemeszno; s. 93-104 Szczegóły
 • Jerzy Szwankowski Niemiecki marsz o kampanii wrześniowej 1939 w Borach Tucholskich, s. 105-110 Szczegóły
 • Marek Rzepa Muzyka i polityka w radio, s. 111-129 Szczegóły
 • Alicja Weber W szponach polityki - o niektórych aspektach programowo-artystycznej działalności teatru operowego w Bydgoszczy w latach 1956-1989; s. 153-165 Szczegóły
 • Igor Savchuk Nonkorformizm artystyczno-polityczny w muzykologii ukraińskiej lat 60. w kontekście uczestnictwa delegacji ukraińskiej w I Międzynarodowym Kongresie Muzyki Dawnej Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Bydgoszcz 1966; s. 167-181 Szczegóły
 • Alina Dobersztyn Mogileńska orkiestra ORMO, s. 183-187 Szczegóły
 • Piotr Grzywacz współautor - Karol Grzywacz: Róg myśliwski a polityka, s. 189-195 Szczegóły
 • Karol Grzywacz współautor - Piotr Grzywacz: Róg myśliwski a polityka, s. 189-195 Szczegóły
 • Katarzyna Grysińska-Jarmuła Muzyka jako forma oporu społecznego wobec władzy w okresie stanu wojennego; s. 197-210 Szczegóły