Osoby

Aleksandra Kłaput-Wiśniewska

Imię
Aleksandra
Nazwisko
Kłaput-Wiśniewska
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
Kłaput
Data urodzenia
1966-6-8
Miejsce urodzenia
Bydgoszcz
Data śmierci
0
Biografia

Aleksandra Kłaput-Wiśniewska jest absolwentką Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (1991). W grudniu 1990 uczestniczyła w międzynarodowym seminarium  "Kulturmanagement" w Hohschule für Musik w Hamburgu. Od 1991 pracuje jako asystent w działającej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Pracowni Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw, prowadząc komputerową bazę "Archiwum muzyki Pomorza i Kujaw" współpracując w organizacji sesji i konferencji naukowych, współdziała w organizacji zespołu badawczego zajmującego się regionalną tematyka muzyczną. Bierze czynny udział w krajowych sesjach i konferencjach naukowych. Od 1990 roku prowadzi także działalność publicystyczną, pracując kolejno jako: redaktor działu kultury w "Gazecie Wyborczej" w Bydgoszczy (1990-1993), krytyk i recenzent muzyczny w "Gazecie Pomorskiej" (1994-1995), współpracownik redakcji kultury Polskiego Radia Pomorza i Kujaw . Od 1992 prowadzi audycje muzyczne na antenie Polskiego Radia PiK, transmisje koncertów, programy publicystyczne, wywiady z zakresu tematyki muzycznej. Współpracuje też z II programem Polskiego Radia w Warszawie oraz regionalnymi czasopismami kulturalnymi takimi jak: "Promocje kujawsko-pomorskie", "Bydgoski Informator Kulturalny", "Kalendarz Bydgoski". W latach 1990-1991 współpracowała z Filharmonią Pomorską jako autor omówień programów koncertowych. Była współredaktorem pisma "Canor" jedynego w Polsce periodyku poświęconego interpretacji muzyki dawnej (1991-1998). Od 2001 roku współpracuje z fundacją "Canor" przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu "Muzyka Dawna- Persona Grata".

W latach 1990-1995 była nauczycielem przedmiotów teoretycznych (historia muzyki, literatura muzyczna, harmonia) w szkołach muzycznych Inowrocławia, Torunia i Bydgoszczy. Zajmuje się tematyką związaną z życiem muzycznym regionu kujawsko-pomorskiego oraz twórczością kompozytorską Romana Maciejewskiego. Jej praca magisterska Retoryka Requiem Romana Maciejewskiego została wyróżniona na Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich w Gdańsku w 1992 roku. W latach 1992-1994 była koordynatorem uczelnianym Międzynarodowego Programu Tempus.

Dwukrotnie była jurorem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni (1992, 1993) oraz jurorem w Konkursie Wiedzy o F. Chopinie (Szafarnia 1993 i I LO Bydgoszcz 2000). Prowadzi prelekcje na koncertach symfonicznych, wieczorach kameralnych organizowanych m.in. przez Filharmonię Pomorską i Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne.

W listopadzie 2004 roku obroniła dysertację doktorską na temat kulturotwórczej roli Filharmonii Pomorskiej w latach 1953-1990.

Od 1.10.2006 roku kieruje Pracownią Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw AM w Bydgoszczy.

Atrybuty
-
Powiązane media
 • Afisz Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka dla dzieci" 19-20 IV 2023 Szczegóły
 • Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka dla dzieci" 19-20 IV 2023 uczestniczka konferencji, kurator recitalu wokalnego towarzyszącego konferencji Szczegóły
 • Afisz-program Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka użytkowa" 27-29 IV 2022 uczestniczka konferencji Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • Sesja Naukowa (2) - Muzyka i życie muzyczne na Pomorzu i Kujawach w latach 1945-1992 (2) Rok Chopinowski i Rok Paderewskiego na Pomorzu i Kujawach Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Dni Muzyki Oliviera Messiaena Recepcja działalności Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w mediach krajowych i zagranicznych Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Muzyka i filozofia Nowowiejski w Bydgoszczy - los bydgoskich rękopisów w świetle korespondencji kompozytora Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Muzyka i mit Poświęcenie sztandaru Towarzystwa `Śpiewu` św. Cecylia Bydgoszcz Czyżkówko (12.05.1929 r.) Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Muzyka i mit Warszawska „Muzyka” Mateusza Glińskiego o wydarzeniach muzycznych na Pomorzu i Kujawach w latach 1924-1938 Szczegóły
 • Sesja Naukowa (1) - Życie muzyczne Bydgoszczy i Pomorza w latach 1919-1939 (1) Nauczanie muzyki i praca metodyczna w szkolnictwie powszechnym Bydgoszczy w latach 1920-1939 Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Karol Szymanowski Henryk Furmanowicz - nauczyciel muzyki, wychowawca młodzieży Szczegóły
 • Sympozjum Naukowe - Franciszek Liszt - w 175 rocznicę urodzin i w 100-lecie śmierci Muzyka w bazylice ks. ks. Misjonarzy w Bydgoszczy w latach 1924–1949 Szczegóły
 • Sympozjum Naukowe - Polska literatura wiolonczelowa XIX i XX wieku „Wędrówki obcoplemieńców za groszem polskim” – recepcja koncertów zagranicznych wykonawców w międzywojennej Bydgoszczy Szczegóły
 • 1. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Kameralnej - na zespoły instrumentów dętych Sale koncertowe i obiekty kultury w regionie w koncepcji Andrzeja Szwalbego Szczegóły
 • Sesja Naukowa (1) - Życie muzyczne Bydgoszczy i Pomorza w latach 1919-1939 (1) Krytyka muzyczna na łamach "Dziennika Bydgoskiego" w latach 1920-1939, praca zbiorowa Szczegóły
 • 18. Ogólnopolska Sesja Naukowa "Czasy — muzyka — twórcy" kierownik naukowy sesji Szczegóły
 • 17. Ogólnopolska Sesja naukowa - Twórczość kompozytorska na Pomorzu i Kujawach referentka, organizator sesji Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego pracuje od 1990 Szczegóły
 • Chór "Cantate Domino" akompaniator chóru w latach 1998-1991 Szczegóły
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego absolwentka z 1991 Szczegóły
 • Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw pracuje od 1990, kierowni Pracowni od 2006 Szczegóły
Powiązane publikacje
 • Zeszyt Naukowy (1) AM w Bydgoszczy Krytyka muzyczna na łamach "Dziennika Bydgoskiego" w latach 1920-1939, s. 99-106 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (5) AM w Bydgoszczy Retoryczna koncepcja "Pieśni Kurpiowskich" Karola Szymanowskiego, s. 119-134 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (8) AM w Bydgoszczy Redukcjonizm jako przejaw indywidualnych cech stylistyki Henryka Mikołaja Góreckiego, s. 129-138 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (9) AM w Bydgoszczy Rola Pomorskiej Rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy w upowszechnianiu kultury muzycznej po 1945 roku, s. 127-160 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (10) AM w Bydgoszczy Między tradycjonalizmem a nowoczesnością - uwagi o sposobach kształtowania formy w wybranych utworach Romana Maciejewskiego, s. 53-59 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (10) AM w Bydgoszczy Język muzyczny utworów wokalno-instrumentalnych Romana Maciejewskiego, s. 175-181 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (11) AM w Bydgoszczy Tematyka regionalna w pracach magisterskich studentów Akademii Muzycznej i Instytutu Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, s. 179-183 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (13) AM w Bydgoszczy Typy, źródła i funkcje melodyki utworów Romana Maciejewskiego, s. 151-162 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (14) AM w Bydgoszczy Repertuar zawodów śpiewaczych i popisów chóralnych okresu międzywojennego na podstawie dokumentów Zygmunta Gabriela Urbanyi`ego, s. 141-146 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (15) AM w Bydgoszczy Formy działalności artystycznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w latach 1953-1963, s. 187-198 Szczegóły
 • Muzyka i media na Pomorzu i Kujawach Filharmonia Pomorska a media - recepcja i relacje, s. 85-94 Szczegóły
 • Twórcy i animatorzy muzyki na Pomorzu i Kujawach Udział muzyków wojskowych w zawodowych zespołach muzycznych Bydgoszczy w latach 1945-1956, s. 45-58 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne jego estetyka, struktura i recepcja (1) Recepcja polskiej muzyki współczesnej w działalności Filharmonii Pomorskiej (1953-2000), s. 321-342 Szczegóły
 • Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach Feliks Nowowiejski w Bydgoszczy, s. 15-26 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego archetyp (2) Emigracyjna twórczość Stanisława Janty-Połczyńskiego. Inspiracje, archetypy, s. 247-256 Szczegóły
 • Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach Warszawska "Muzyka" Mateusza Glińskiego o wydarzeniach muzycznych na Pomorzu i Kujawach, s. 229-240 Szczegóły
 • Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach Obchody Roku Chopinowskiego (1949) i Roku Paderewskiego (1960) na Pomorzu i Kujawach, s. 253-264 Szczegóły
 • Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach Poświęcenie sztandaru Towarzystwa Śpiewu św. Cecylia Bydgoszcz-Czyżkówko, s. 339-344 Szczegóły
 • Wielka Filharmonia. Filharmonia Pomorska w latach 1953-1990 autorka Szczegóły
 • Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach Szkolenie nauczycieli śpiewu i nadzór metodyczny nad nauczaniem muzyki w szkolnictwie powszechnym w Bydgoszczy w latach 1920-1939, s. 43-60 Szczegóły
 • Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach Henryk Furmanowicz (1903-1076). Nauczyciel muzyki, wychowawca młodzieży; s. 119-132 Szczegóły
 • Musica ecclesiastica Muzyka w kościele ks. ks. Misjonarzy w Bydgoszczy w latach 1924–1949 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego konteksty (5) „Cante jondo” w pieśniach do słów F.G. Lorki Wojciecha Łukaszewskiego i Marka Minkova / “Cante jondo” in Songs with F.G. Lorca’s Lyrics by Wojciech Łukaszewski and Marek Minkov Szczegóły
 • Muzyka i polityka na Pomorzu i Kujawach "Wędrówki obcoplemieńców za groszem polskim" - recepcja koncertów zagranicznych wykonawców w międzywojennej Bydgoszczy; s. 81-92 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego funkcje (6) "Mała liturgia prawosławna" Romualda Twardowskiego - funkcje artystyczne i kulturowe Szczegóły
 • Traces and Echoes of Chopin's work (7) Florian Dąbrowskis Cantata "Frederics Leaving". /Kantata "Odejście Fryderyka" Floriana Dąbrowskiego Szczegóły
 • Świadkowie kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach redaktor Szczegóły
 • Świadkowie kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach O bydgoskiej kulturze muzycznej w pierwszych latach powojennych w spuściźnie epistolarnej Jerzego Jasieńskiego; s. 123-136 Szczegóły
 • Czasy-Muzyka-Twórcy autorka rozdziału: Ryszard Kwiatkowski — obrazy symfoniczne Szczegóły
 • Czasy-Muzyka-Twórcy autorka rozdziału: Florian Dąbrowski - słuchowisko-oaratorium radiowe Kolczyki Izoldy Szczegóły
 • Kompozytorzy w Bydgoszczy. autorka publikacji Szczegóły