Publikacje

Świadkowie kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach

Podtytuł
-
Autor
-
Redaktor
-
Tłumacz
-
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane AM
Tom/nakład
-
Opis

RADA REDAKCYJNA
Zbigniew Bargielski
Anna Nowak
Violetta Przech

Redakcja
Aleksandra Kłaput-Wiśniewska

Korekta
Ligia Podgórska

Projekt okładki i współpraca redakcyjna
Małgorzata Zielińska

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISBN 978-83-6126-09-01

WYDAWNICTWO UCZELNIANE AKADEMII MUZYCZNEJ IM. F. NOWOWIEJSKIEGO

Łamanie i skład: Małgorzata Zielińska
Druk: Wydawnictwo TEKST

Atrybuty
Publikacje:Książki
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wydawca Szczegóły
Powiązane osoby
 • Aleksandra Kłaput-Wiśniewska redaktor Szczegóły
 • Zenona Rondomańska Znaczenie prac źródłowych i rola "historii mówionej" w badaniach nad kulturą muzyczną; s. 9-25 Szczegóły
 • Ilona Lewandowska Spuścizna kompozytorska Zygmunta Moczyńskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, s. 25-38 Szczegóły
 • Bogna Derkowska-Kostkowska Instytuty muzyczne i nauczyciele muzyki w Bydgoszczy od drugiej połowy XIX wieku do roku 1920; s. 39-94 Szczegóły
 • Elżbieta Szczurko Rękopisy Jana Michała Wieczorka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, s. 105-122 Szczegóły
 • Aleksandra Kłaput-Wiśniewska O bydgoskiej kulturze muzycznej w pierwszych latach powojennych w spuściźnie epistolarnej Jerzego Jasieńskiego; s. 123-136 Szczegóły
 • Alicja Weber Florian Dąbrowski współtwórca i animator regionalnej kultury muzycznej. Bydgoski epizod; s. 149-170 Szczegóły
 • Anna Szarapka Bohdan Riemer - twórca i animator kultury; s. 171-186 Szczegóły
 • Mariusz Kończal Jan Lach - chórmiastrz, pedagog, wychowawca; s. 187-198 Szczegóły
 • Paweł Nowicki Dziewiętnastowieczne organy kościoła św. Mikołaja w Łabiszynie w świetle źródeł rękopiśmiennych; s. 221-236 Szczegóły
 • Agnieszka Krokowska Zabytkowe organy Inowrocławia; s. 237-252 Szczegóły
 • Marek Rzepa Anna Jachnina i Paweł Billert - dźwiękowe ślady kultury ludowej na Pomorzu i Kujawach; s. 253-266 Szczegóły
 • Rafał Budny Kazimierz Woźniecki - animator życia muzycznego na ziemi jeziorańskiej; s. 267-278 Szczegóły
 • Czesław Politowski Kazimierz Woźniecki - animator życia muzycznego na ziemi jeziorańskiej; s. 267-278 Szczegóły
 • Wanda Szkulmowska Kapele, zespoły śpiewacze i zespoły folklorystyczne na Kujawach na przełomie wieków; 279-282 Szczegóły
 • Ilona Ejsmont Jerzy Dubrowiński - twórca Studia Nagrań Akademii Muzycznej w Bydgoszczy; s. 199-208 Szczegóły
 • Ks. Kazimierz Dąbrowski Profesor Roman Grucza - organista, dyrygent, pedagog, animator kultury; 209-220 Szczegóły
 • Bohdan Riemer Anna Szarapka Bohdan Riemer - twórca i animator kultury Szczegóły
 • Kazimierz Woźniecki Rafał Budny, Paweł Politowski, Kazimierz Woźniecki - animator życia muzycznego na ziemi jeziorańskiej Szczegóły