Publikacje

Zeszyt Naukowy (7) AM w Bydgoszczy

Podtytuł
Kompozytorzy: Franciszek Liszt
Autor
-
Redaktor
Edmund Heza
Tłumacz
-
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane AM w Bydgoszczy
Tom/nakład
-
Opis

ISSN 1230-2708

ISBN 83-900496-7-8

Pozycja 8, Wydanie I, Nakład 300, Format A5.

Rada Redakcyjna:
prof. Franciszek Woźniak
dr Edmund Heza
dr Anna Nowak

Skład: Comma s.c., Bydgoszcz
Druk: ZP Polraster, Bydgoszcz

Wybrane materiały z sesji naukowej. Wszystkie artykuły mają streszczenie w języku angielskim i niemieckim.

Atrybuty
Publikacje:Książki
Publikacje:Zeszyty Naukowe AM
Powiązane wydarzenia
  • Sympozjum Naukowe - Franciszek Liszt - w 175 rocznicę urodzin i w 100-lecie śmierci Szczegóły
Powiązane instytucje
  • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wydawca Szczegóły
Powiązane osoby
  • Danuta Gwizdalanka Liszt - kameralista, s. 5-19 Szczegóły
  • Franciszek Woźniak Rozwój i redukcja środków techniki wirtuozowskiej w twórczości fortepianowej Franciszka Liszta, s. 21-39 Szczegóły
  • Violetta Przech Kilka uwag o organizacji brzmienia w późnych utworach fortepianowych Franciszka Liszta, s. 43-51 Szczegóły
  • Anna Nowak II Koncert fortepianowy A-dur Franciszka Liszta - integracja cyklu sonatowego i jej dwudziestowieczne implikacje, s. 53-84 Szczegóły
  • Edmund Heza redaktor Szczegóły