Osoby

Violetta Przech

Imię
Violetta
Nazwisko
Przech
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
Ratajczak
Data urodzenia
1960-6-26
Miejsce urodzenia
Koło
Data śmierci
0
Biografia
Absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Doktoryzowała się w 2001 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Muzykologii Instytutu Historii Sztuki). Pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, od września 2005 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki muzyki XX wieku, w tym przede wszystkim współczesnych technik kompozytorskich, twórczości fortepianowej, analizy dzieła muzycznego; uczestnik konferencji naukowych, autorka kilkunastu artykułów oraz monografii Polska twórczość na fortepian solo 1956-1985. Nowatorskie kierunki i techniki (Bydgoszcz 2004).
Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Osoby:Nauczyciel
Osoby:Pracownik AM w Bydgoszczy
Osoby:Absolwent AM w Bydgoszczy
Powiązane media
 • Przech Violetta - Okładka - Polska twórczość na fortepian solo 1956-1985 autorka publikacji Szczegóły
 • Przech Violetta - Okładka - Katalog tematyczny utworów Ryszarda Kwiatkowskiego autorka publikacji Szczegóły
 • Foto Przech-1 - Przech Violetta Szczegóły
 • Foto Przech-2 - Przech Violetta Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma część 3. Utwory na fortepian solo Tomasza Sikorskiego Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma część 2. Muzyka fortepianowa w kontekście współczesnych nurtów stylistycznych Szczegóły
 • Sesja naukowo-artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 4. Koncepcja unistyczna a poetyka utworów na fortepian solo Zygmunta Krauzego Szczegóły
 • Sesja naukowo-artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 5. Indeterminacja i aleatoryzm w polskiej muzyce na fortepian solo II połowy XX wieku Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Dni Muzyki Jana Sebastiana Bacha Różnice w konstrukcji tematów i kształtowaniu formy fug z I-go i II-go tomu `Das Wohltemperierte Klavier` J.S. Bacha Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Dni Muzyki Oliviera Messiaena Podstawy modalne harmoniki O. Messiaena Szczegóły
 • Sesja Naukowa (1) - Życie muzyczne Bydgoszczy i Pomorza w latach 1919-1939 (1) Bydgoskie Szkoły Muzyczne z wyłączeniem Miejskiego Konserwatorium Muzycznego Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Dni muzyki M. Ravela Organizacja przebiegów harmonicznych w utworach fortepianowych M. Ravela Szczegóły
 • Sesja Naukowa (2) - Muzyka i życie muzyczne na Pomorzu i Kujawach w latach 1945-1992 (2) Bydgoskie szkoły muzyczne po 1945 roku Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Karol Szymanowski Faktura `12 Etiud` op. 33 Karola Szymanowskiego Szczegóły
 • Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja Recepcja modelu formy sonaty w wybranych utworach fortepianowych kompozytorów polskich II połowy XX wieku Szczegóły
 • Sympozjum Naukowe - Franciszek Liszt - w 175 rocznicę urodzin i w 100-lecie śmierci Technika dźwiękowa późnych utworów fortepianowych F. Liszta Szczegóły
 • Sesja naukowa (6) z cyklu "Muzyka i życie muzyczne Pomorza i Kujaw" - Twórcy i animatorzy muzyki na Pomorzu i Kujawach Marta Jankowska-Suchecka - skrzypaczka i pedagog Szczegóły
 • 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Język - System - Styl - Forma" Organizacja faktury w polskich utworach na fortepian solo II połowy XX wieku. Wybrane aspekty Szczegóły
 • 8. Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu "Muzyka i życie muzyczne Pomorza i Kujaw" - Instytucje i stowarzyszenia Działalność artystyczna Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Szczegóły
 • II Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego archetyp „Brief an Milena” Zbigniewa Bargielskiego (2005). W poszukiwaniu archetypu formy muzycznej Szczegóły
 • III Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy Brzmienie jako znak w kontekście minimalistycznej twórczości Tomasza Sikorskiego Szczegóły
 • Międzynarodowa Sesja Naukowo-Artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 6. Polska twórczość na fortepian solo w drugiej połowie XX wieku. Aspekty nowatorskie, ujęcie chronologiczne Szczegóły
 • IV Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego rezonans „Requiem” Zbigniewa Bargielskiego. Rezonans idei (Zbigniew Bargielski’s "Requiem": The resonance of ideas) Szczegóły
 • V Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego konteksty Utwory fortepianowe Zbigniewa Bargielskiego. Inspiracje i konteksty / Zbigniew Bargielski’s Piano Pieces. Inspirations and Contexts Szczegóły
 • VI Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego funkcje Referencjalna funkcja „Im Niemandsland” Zbigniewa Bargielskiego / The Referential Function of “Im Niemandsland” by Zbigniew Bargielski Szczegóły
 • 18. Ogólnopolska Sesja Naukowa "Czasy — muzyka — twórcy" referentka, prowadząca panel dyskusyjny Szczegóły
 • JUBILEUSZ 75-LECIA URODZIN PROFESORA ZBIGNIEWA BARGIELSKIEGO prowadzenie Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego pracuje od 1984 Szczegóły
Powiązane publikacje
 • Zeszyt Naukowy (1) AM w Bydgoszczy Bydgoskie szkoły muzyczne w latach 1920-1939 (z wyłączeniem Miejskiego Konserwatorium Muzycznego), s. 31-43 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (2) AM w Bydgoszczy Podstawy modalne harmoniki Oliviera Messiaena, s. 15-24 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (5) AM w Bydgoszczy Faktura 12 Etiud op. 33 Karola Szymanowskiego, s. 43-56 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (7) AM w Bydgoszczy Kilka uwag o organizacji brzmienia w późnych utworach fortepianowych Franciszka Liszta, s. 43-51 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (9) AM w Bydgoszczy Bydgoskie szkoły muzyczne w latach 1945-1992. Zarys dziejów i działalności, s. 45-68 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (10) AM w Bydgoszczy W stronę eksperymentu: sonorystyczne środki wykonawcze w polskiej twórczości na fortepian solo II połowy XX wieku; s. 7-24 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (12) AM w Bydgoszczy Koncepcja unistyczna w utworach na fortepian solo Zygmunta Krauzego, s. 21-43 Szczegóły
 • Język, system, styl, forma w muzyce (VI i VII) Do genezy nowatorstwa w muzyce fortepianowej XX wieku, 43-54 Szczegóły
 • Twórcy i animatorzy muzyki na Pomorzu i Kujawach Marta Suchecka - skrzypaczka i pedagog, s. 111-120 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne jego estetyka, struktura i recepcja (1) Sonaty fortepianowe Mirosława Bukowskiego. Do problematyki recepcji teoretycznego modelu formy sonaty w polskiej twórczości kompozytorskiej II połowy XX wieku, s. 243-264 Szczegóły
 • Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach Formy działalności koncertowej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w trzydziestoletniej historii Uczelni, s. 39-52 Szczegóły
 • Twórczość orkiestrowa Tadeusza Bairda w kontekście techniki instrumentacji redaktor Szczegóły
 • Polska twórczość na fortepian solo 1956-1985 autor Szczegóły
 • Język, system, styl, forma w muzyce (VI i VII) redaktor Szczegóły
 • Muzyka i media na Pomorzu i Kujawach redaktor Szczegóły
 • Twórcy i animatorzy muzyki na Pomorzu i Kujawach redaktor Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego archetyp (2) `Brief an Milena` Zbigniewa Bargielskiego. W poszukiwaniu archetypu współczesnej formy muzycznej, s. 219-235 Szczegóły
 • Katalog tematyczny utworów Ryszarda Kwiatkowskiego autorka publikacji Szczegóły
 • Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy (3) Brzmienie jako znak w kontekście minimalistycznej twórczości Tomasza Sikorskiego, s. 73-82 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego rezonans (4) „Requiem” Zbigniewa Bargielskiego. Rezonans idei gatunku? (Zbigniew Bargielski’s “Requiem”: A Resonance of Ideas); s. 229-248 Szczegóły
 • Twórczość Antoniego Szałowskiego w kontekście muzyki XX wieku redaktor Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego konteksty (5) O zabawie fortepianem – konteksty twórczości fortepianowej Zbigniewa Bargielskiego / Zbigniew Bargielski’s Piano Works: Inspirations and Contexts Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego funkcje (6) Referencjalna funkcja oratorium „Im Niemandsland”. Zbigniewa Bargielskiego Szczegóły