Osoby

Antoni Poszowski

Imię
Antoni
Nazwisko
Poszowski
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1931-3-29
Miejsce urodzenia
Rajcza k. Żywca
Data śmierci
2003-11-12
Miejsce śmierci
Gdańsk
Biografia

Antoni Poszowski - dyrygent, teoretyk muzyki.

Urodził się w 1931 roku w Rajczy koło Żywca, zmarł 12 listopada 2003 w Gdańsku. Studia muzyczne odbywał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie (obecnie Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku) w latach 1951-58 w specjalnościach: pedagogika muzyczna i dyrygentura zespołami wokalno-instrumentalnymi (dyplom z odznaczeniem 1955), teoria muzyki (dyplom z odznaczeniem 1956), dyrygentura symfoniczna (dyplom 1958). Później ukończył Studium Doktoranckie przy PWSM w Warszawie. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1971. Pracę rozpoczął już w 1953 jako asystent w PWSM w Sopocie. Z macierzystą uczelnią związał się na długie lata, przechodząc kolejne stopnie i stanowiska aż do profesora zwyczajnego i rektora uczelni. W 1965 roku przeprowadził przewód na stanowisko docenta w zakresie dyrygentury; w 1966 został prodziekanem, a w 1969 dziekanem Wydziału Wychowania Muzycznego. W 1972 roku objął stanowisko rektora i pełnił je nieprzerwanie w kolejnych kadencjach aż do 1987 roku. Antoni Poszowski był organizatorem i uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych zjazdów, sesji naukowych, sympozjów. Był autorem licznych prac z dziedziny teorii muzyki, w których zainteresowania badawcze skupiały się na zagadnieniach techniki dźwiękowej od XVIII do XX wieku. Autor m.in. monografii Ludomira Michała Rogowskiego, podręczników harmonii tonalnej (1961) i harmonii funkcyjnej na przełomie XIX-XX wieku (1966). Jako dyrygent występował gościnnie m.in. w Filharmonii Bałtyckiej, Kieleckiej, Koszalińskiej, Olsztyńskiej, Pomorskiej. Przewodniczył jury szeregu konkursów muzycznych. Był członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Z bydgoską uczelnią Antoni Poszowski związany był od roku 1987. W latach 1987-1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki oraz prorektora Akademii (1991-1993). Od roku 1993 do roku jubileuszowego uczelni 1999 kierował Akademią Muzyczną utrwalając jej miejsce w środowisku akademickim Bydgoszczy i podnosząc znaczenie Akademii jako jednej w wiodących instytucji muzycznych kujawsko-pomorskiego środowiska artystycznego. W uznaniu jego pracy i dorobku otrzymał liczne nagrody, odznaki i odznaczenia, w tym nagrodę Ministra Kultury i Sztuki(1999), Złoty Krzyż Zasługi (1973), Medal Edukacji Narodowej (1983) oraz Krzyż Kawalerski (1977), Krzyż Oficerski (1987) i Komandorski Order Odrodzenia Polski (1999).

Zobacz:

Małgorzata Królak-Radziejewska, Wspomnienie o Profesorze Antonim Poszowskim, w: Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2008, ss. 267-271.

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Osoby:Pracownik AM w Bydgoszczy
Powiązane media
 • Foto_Sesja Pomorze (1)_1 - Życie muzyczne Bydgoszczy i Pomorza w latach 1919-1939 (1) Szczegóły
 • Foto Poszowski Rektor - Poszowski Antoni Rektor (1993-1999) Szczegóły
 • Inauguracja roku akademickiego 1989-1990 Autor wykładu inauguracyjnego nt. twróczości L.M. Rogowskiego Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • Sympozjum Naukowe - Twórczość Beli Bartóka w 50. rocznicę śmierci kompozytora O harmonice Beli Bartóka Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma część 2. Technika centralizacji brzmieniowej - ważną zasadą porządkującą przebieg w dziele muzycznym XX wieku Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma część 3. Kształtowanie prawidłowości następstw akordów konstrukcji będącej na pograniczu tonacyjności rozszerzonej i dwunastotonowości Szczegóły
 • Sesja naukowo-artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 4. Środki harmoniczne w utworach wykorzystujących mikrotonowy materiał dźwiękowy Szczegóły
 • Sesja naukowo-artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 5. O harmonice w utworach graficznych Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Dni Tadeusza Szeligowskiego w 20-lecie śmierci kompozytora Technika dźwiękowa `Pieśni zielonych` Tadeusza Szeligowskiego Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Dni Muzyki Jana Sebastiana Bacha Stan rozwoju systemu dur-moll w I poł. XVIII wieku, a praktyka kompozytorska J.S. Bacha Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Dni Muzyki Oliviera Messiaena Tworzywo dźwiękowe O. Messiaena jednym z przejawów przemian w muzyce XX wieku Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Dni muzyki M. Ravela Politonalność cechą charakterystyczną techniki dźwiękowej M. Ravela Szczegóły
 • Sesja Naukowa (2) - Muzyka i życie muzyczne na Pomorzu i Kujawach w latach 1945-1992 (2) Jan Michał Wieczorek (1904-1980) pomorski kompozytor z Torunia - piewca morza i folkloru kaszubskiego Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma część 1. Zasada `stosunku części do całości` w systemach i technikach dźwiękowych XX wieku Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Karol Szymanowski Wartości dydaktyczne utworów Karola Szymanowskiego Szczegóły
 • Sympozjum Naukowe - Franciszek Liszt - w 175 rocznicę urodzin i w 100-lecie śmierci O harmonice Franciszka Liszta Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego pracował w latach 1987-2003 Szczegóły
 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki rektor w latach 1972-1987; 1999-2003 Szczegóły
Powiązane publikacje
 • Zeszyt Naukowy (2) AM w Bydgoszczy Tworzywo dźwiękowe O. Messiaena jednym z przejawów przemian w muzyce XX wieku, s. 5-14 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (5) AM w Bydgoszczy Wartości dydaktyczne utworów Karola Szymanowskiego, s. 157-170 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (6) AM w Bydgoszczy Politonalność cechą charakterystyczną techniki dźwiękowej Maurycego Ravela, s. 13-28 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (8) AM w Bydgoszczy Zasada "stosunku części do całości" w systemach i technikach dźwiękowych XX wieku, s. 149-166 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (9) AM w Bydgoszczy J. M. Wieczorek (1904-1980) - pomorski kompozytor z Torunia - piewca morza i folkloru kaszubskiego, s. 7-22 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (10) AM w Bydgoszczy Technika centralizacji brzmieniowej jedną z zasad porządkujących przebieg konstrukcji dźwiękowej w utworach XX wieku, s. 33-42 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (12) AM w Bydgoszczy Kształtowanie prawidłowości następstw dźwięków i akordów w konstrukcji będącej na pograniczu tonacyjności rozszerzonej i dwunastotonowości, s. 165-175 Szczegóły
 • Z dziejów muzyki polskiej 14 O środkach harmonicznych w utworach muzycznych opartych na pentatonice Szczegóły