Publikacje

Zeszyt Naukowy (12) AM w Bydgoszczy

Podtytuł
Materiały z sesji naukowej "Język-System-Styl-Forma" część I
Autor
-
Tłumacz
Marek Zająkała
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane AM w Bydgoszczy
Tom/nakład
-
Opis

ISSN 1230-2708

Pozycja 17, Wydanie I, Nakład 250, Format B5.

Rada Redakcyjna:
prof. Franciszek Woźniak
dr Anna Nowak
st. wykł. Witold Młóciński

Publikacja dofinansowana przez Komitet Badań Naukowych

Skład: Paluszkiewicz W., tel. 052 345-82-04
Druk: Poligrafia Skalski-Druk, tel. 052 327-71-31

Atrybuty
Publikacje:Zeszyty Naukowe AM
Publikacje:Książki
Powiązane wydarzenia
 • Sesja naukowo-artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 4. materiały z sesji Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wydawca Szczegóły
Powiązane osoby
 • Violetta Przech Koncepcja unistyczna w utworach na fortepian solo Zygmunta Krauzego, s. 21-43 Szczegóły
 • Elżbieta Szczurko Forma sonatowa w wybranych utworach Antoniego Szałowskiego, s. 45-72 Szczegóły
 • Anna Nowak O niektórych paralelach między dialogiem literackim a dialogiem w muzyce, s. 101-116 Szczegóły
 • Urszula Bartkiewicz "Das Wohltemperierte Klavier" J.S. Bach jako przykład zastosowania muzycznej nauki o afektach w praktyce wykonawczej, s. 117-134 Szczegóły
 • Katarzyna Delert-Kalisz Kilka słów o operze w połowie XVIII wieku, s. 135-140 Szczegóły
 • Michał Zieliński Stopień wykorzystania możliwości technicznych instrumentów smyczkowych w utworach symfonicznych Tadeusza Bairda do 1953 roku, s. 141-164 Szczegóły
 • Antoni Poszowski Kształtowanie prawidłowości następstw dźwięków i akordów w konstrukcji będącej na pograniczu tonacyjności rozszerzonej i dwunastotonowości, s. 165-175 Szczegóły
 • Małgorzata Królak-Radziejewska Aspekt dramaturgiczny symfonii Krzysztofa Meyera, s. 81-100 Szczegóły
 • Jerzy Bauer Forma w sztuce a forma muzyczna, s. 5-19 Szczegóły
 • Elżbieta Frołowicz Charakterystyka twórczości kameralnej Eugeniusza Głowskiego na przykładzie utworu "Poza kalendarzem" na klarnet, wiolonczelę i fortepian, 73-80 Szczegóły
 • Marek Zająkała tłumaczenie Szczegóły
 • Katarzyna Delert-Kalisz redaktor Zeszytu Szczegóły
 • Leon Bator Szczegóły