Publikacje

Zeszyt Naukowy (8) AM w Bydgoszczy

Podtytuł
Materiały z sesji naukowej: "Język-System-Styl-Forma" cz. I
Autor
-
Redaktor
Anna Nowak
Tłumacz
-
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane AM w Bydgoszczy
Tom/nakład
-
Opis

ISSN 1230-2708 ISBN 83-900496-8-6

Rada Redakcyjna:
prof. Franciszek Woźniak
dr Edmund Heza
dr Anna Nowak

Publikacja dofinansowana przez Komitet Badań Naukowych

Pozycja 9, Wydanie I, Nakład 300, Format A5.

Skład: Comma s.c. J. Jóźwiak i S-ka, Bydgoszcz
Druk: ZP Polraster, Bydgoszcz

Wszystkie artykuły mają streszczenie w języku angielskim.

Atrybuty
Publikacje:Zeszyty Naukowe AM
Publikacje:Książki
Powiązane wydarzenia
 • Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma część 1. materiały z sesji Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wydawca Szczegóły
Powiązane osoby
 • Danuta Gwizdalanka Indywidualny system - problemy postawy kompozytorskiej w XX wieku, s. 21-36 Szczegóły
 • Michał Zieliński Geometryzacja struktury dźwiękowej jako przejaw wpływów kubistycznych na muzykę Igora Strawińskiego, s. 49-62 Szczegóły
 • Anna Nowak Dodekafonia w koncertach A. Schönberga, A. Berga i A. Weberna - relacje między systemem dźwiękowym a formą, s. 63-84 Szczegóły
 • Elżbieta Szczurko Technika dodekafoniczna w liryce wokalno-instrumentalnej Tadeusza Bairda i Kazimierza Serockiego, s. 85-100 Szczegóły
 • Franciszek Woźniak Olivier Messiaen - twórca nowej organizacji w oparciu o tradycję, s. 101-104 Szczegóły
 • Aleksandra Kłaput-Wiśniewska Redukcjonizm jako przejaw indywidualnych cech stylistyki Henryka Mikołaja Góreckiego, s. 129-138 Szczegóły
 • Antoni Poszowski Zasada "stosunku części do całości" w systemach i technikach dźwiękowych XX wieku, s. 149-166 Szczegóły
 • Krzysztof Meyer Kilka uwag na temat organizacji wysokości dźwięków w muzyce Witolda Lutosławskiego, s. 105-128 Szczegóły
 • Bohdan Dziemidok Osiągnięcia i słabości formalizmu artystycznego, s. 37-48 Szczegóły
 • Anna Nowak redaktor Szczegóły