Publikacje

Zeszyt Naukowy (10) AM w Bydgoszczy

Podtytuł
Materiały z sesji naukowej: "Język-System-Styl-Forma" cz. II
Autor
-
Tłumacz
-
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane AM w Bydgoszczy
Tom/nakład
-
Opis

ISSN 1230-2708

Pozycja 14, Wydanie I, Nakład 250, Format B5.

Rada Redakcyjna:
prof. Franciszek Woźniak,
dr Anna Nowak,
st. wykł. Witold Młóciński

Publikacja dofinansowana przez Komitet Badań Naukowych

Skład: Comma s.c. J. Jóźwiak i S-ka, Bydgoszcz
Druk: ZP Polraster, Bydgoszcz

Atrybuty
Publikacje:Zeszyty Naukowe AM
Publikacje:Książki
Powiązane wydarzenia
 • Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma część 2. materiały z sesji Szczegóły
 • Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma część 3. materiały z sesji Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wydawca Szczegóły
Powiązane osoby
 • Violetta Przech W stronę eksperymentu: sonorystyczne środki wykonawcze w polskiej twórczości na fortepian solo II połowy XX wieku; s. 7-24 Szczegóły
 • Elżbieta Szczurko Język muzyczny "10 Etiud fortepianowych" Grażyny Bacewicz, s. 25-32 Szczegóły
 • Antoni Poszowski Technika centralizacji brzmieniowej jedną z zasad porządkujących przebieg konstrukcji dźwiękowej w utworach XX wieku, s. 33-42 Szczegóły
 • Janina Tatarska Idea cykliczności w "Etiudach symfonicznych" w formie wariacji op. 13 R. Schumanna, s. 43-52 Szczegóły
 • Aleksandra Kłaput-Wiśniewska Między tradycjonalizmem a nowoczesnością - uwagi o sposobach kształtowania formy w wybranych utworach Romana Maciejewskiego, s. 53-59 Szczegóły
 • Teresa Błaszkiewicz Refleksje nad problematyką formy w muzyce współczesnej na przykładzie "24 Preludiów i fug" Rodiona Szczedrina, s. 61-83 Szczegóły
 • Michał Zieliński Rola flażoletów w kształtowaniu indywidualnego brzmienia orkiestry Maurycego Ravela, s. 85-103 Szczegóły
 • Danuta Gwizdalanka Forma w opiniach i muzyce Witolda Lutosławskiego, s. 105-131 Szczegóły
 • Marcin Gmys Paradygmaty psychologii afektu a koncepcje formy muzycznej w ujęciu Petera Kivy`ego, s. 135-142 Szczegóły
 • Anna Nowak Archetyp formy sonatowej we współczesnych koncertach polskich, s. 163-173 Szczegóły
 • Aleksandra Kłaput-Wiśniewska Język muzyczny utworów wokalno-instrumentalnych Romana Maciejewskiego, s. 175-181 Szczegóły
 • Janina Tatarska Do problemu kategorii narodowej w muzyce polskiej doby romantyzmu, s. 183-190 Szczegóły
 • Teresa Brodniewicz Kod patriotyczny w polskim Hymnie Narodowym, s. 191-206 Szczegóły
 • Michał Zieliński Inspiracje jazzowe w muzyce europejskiej, s. 207-217 Szczegóły
 • Krzysztof Meyer Systemy w muzyce współczesnej - rafy i mielizny, s. 219-229 Szczegóły
 • Danuta Gwizdalanka Język o języku, czyli Lutosławski i inni kompozytorzy o własnej muzyce (ku przestrodze młodych teoretyków), s. 231-239 Szczegóły
 • Elżbieta Szczurko Problem formy w "Uwerturze" Antoniego Szałowskiego w świetle założeń neoklasycznych, s. 143-162 Szczegóły
 • Witold Młóciński redaktor Szczegóły
 • Leon Bator to jest test do usunięcia Szczegóły