Osoby

Michel Lehmann

Imię
Michel
Nazwisko
Lehmann
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
0
Miejsce urodzenia
-
Data śmierci
0
Biografia

Doktor; dziekan Wydziału Muzykologii na Uniwersytecie „Le Mirail” 2 w Tuluzie. Kierował również Wydziałem Muzykologii Uniwersytetu Marca Blocha w Strasbourgu. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują romantyczną operę włoską i francuską pieśń artystyczną. Przewodniczy grupie badawczej na Uniwersytecie w Tuluzie – temat: związki muzykologii z lingwistyką, i współpracuje z zawodowymi śpiewakami badając francuską pieśń artystyczną i jej cechy prozodyczne. Jest również dyrygentem operowym i symfonicznym. W latach 1989-1997 pełnił obowiązki dyrektora muzycznego opery w Dijon, gdzie dyrygował ponad stu produkcjami operowymi od Mozarta do Menottiego. Zapraszany przez europejskie teatry operowe, prowadził głównie włoskie opery romantyczne. Przejawia wielki sentyment do muzyki kameralnej występując jako pianista z artystami, na terenie całej Francji. Rozwija współpracę z La Cinémathèque de Toulouse odtwarzając partytury do filmów niemych, do których sam akompaniuje na pianinie.

Doctor, the head of the Music Department of the University of Toulouse 2 – Le Mirail. He formerly headed the Music Department of Marc Bloch University in Strasbourg. His scholarly interest ranges from the Romantic Italian opera to the French art song. He leads a group of researchers at Toulouse, whose major focus is musicology and linguistics, particularly the study of the French art song and its prosodic qualities, in cooperation with professional singers. He is also an opera and symphonic conductor. From 1989 to 1997, he was the musical director of the Opera House of Dijon, where he conducted over 100 opera productions, from Mozart to Menotti. He was invited by several European opera houses, conducting mainly Italian romantic operas. Very fond of chamber music, he performs as a pianist with musicians all over France. He is now developing special collaboration with the Cinémathèque of Toulouse, with the view to reconstructing scores for silent movies, to which he plays the piano himself.

[2008]

Atrybuty
Osoby:Muzykolog
Powiązane media
  • Foto Lehmann_Martinakova - Lehmann M. i Martinakova-Rendekova Z. uczestnik Sympozjum Szczegóły
Powiązane wydarzenia
  • III Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy Rytm a kwestia przerzutni poetyckiej: muzyczne interpretacje wersyfikacji Verlain'a Szczegóły
  • IV Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego rezonans From one philtre to the other: “Die Aegyptische Helena” by Strauss and Hofmannsthal as a rewriting of Wagner’s “Tristan und Isolde” (Dwa napoje miłosne: "Egipska Helena" Straussa i Hofmannsthala jako adaptacja "Tristana i Izoldy" Wagnera Szczegóły
  • VI Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego funkcje “De la musique avant toute chose.” How Should Music Care About Poetry? / „O muzyce przede wszystkim”. Jak Muzyka traktuje Poezję? Szczegóły
  • VII Międzynarodowe Sympozjum - Chopinowskie tropy i echa: recepcja dzieła Chopina w twórczości muzycznej Variations on a theme by Chopin Op. 22 by Rachmaninov: The remains of the romantic piano / Wariacje Rachmaninowa na temat Chopina op. 22: Elementy pianistyki romantycznej Szczegóły
Powiązane instytucje
Powiązane publikacje
  • Dzieło muzyczne i jego rezonans (4) Shifting Echoes: Die Aegyptische Helena between Richard Wagner and Otto Weininger („Helena egipska” – rezonans wątku mitologicznego); s. 63-74 Szczegóły
  • Dzieło muzyczne i jego funkcje (6) How should music care about poetry? Parnasse and the French Art Song around 1890 Szczegóły
  • Traces and Echoes of Chopin's work (7) Variations on a Theme of Chopin, Op. 22 by Rachmaninoff. The Remains of the Romantic Piano. /Wariacje na temat Chopina op. 22 Rachmaninowa. Pozostałości pianistyki romantycznej. Szczegóły