Wydarzenia

VII Międzynarodowe Sympozjum - Chopinowskie tropy i echa: recepcja dzieła Chopina w twórczości muzycznej

Data
2010-11-22
Miejsce
Bydgoszcz
Opis

22–24 listopada 2010
Aula Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 7

VII Międzynarodowe sympozjum "Chopinowskie tropy i echa: recepcja dzieła Chopina w twórczości muzycznej" / 7th International Symposium "Traces and echoes of Chopin: The reception of Chopin’s works in the musical output of other composers"

Imprezy towarzyszące:
22.11.2010, Sala Koncertowa im. prof. Romana Sucheckiego, ul. Staszica 3
CHOP-IN-TERPRETATIONS

23.11.2010, Sala Koncertowa im. prof. Romana Sucheckiego, ul. Staszica 3
TRACES AND ECHOES OF CHOPIN

 

Atrybuty
Wydarzenia:Sympozjum
Wydarzenia:Koncert
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego Organizatorzy: Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Szczegóły
Powiązane osoby
 • Irena Poniatowska Oddźwięk na muzykę Chopina w różnych krajach i kulturach / Reception of Chopin’s music in different countries and cultures Szczegóły
 • Susanne Kogler Deciphering the future: On Schumann’s portraits of Chopin / Rozpoznawanie przyszłości: portrety Chopina według Schumanna Szczegóły
 • Gerold Gruber Narrative strategies in Chopin’s works, especially in his four ballads / Strategie narracyjne w dziełach Chopina ze szczególnym uwzględnieniem jego czterech ballad Szczegóły
 • Michel Lehmann Variations on a theme by Chopin Op. 22 by Rachmaninov: The remains of the romantic piano / Wariacje Rachmaninowa na temat Chopina op. 22: Elementy pianistyki romantycznej Szczegóły
 • Konstantin Zenkin Echo of Chopin in the Russian music of the 19th and 20th centuries / Echa Chopina w muzyce rosyjskiej XIX i XX wieku Szczegóły
 • Jolanta Szulakowska-Kulawik Postać i dzieło Charlesa Valentina Alkana jako Chopina „misterium mundi” / The personality and artistic work of Charles Valentin Alkan as Chopin’s misterium mundi Szczegóły
 • Katarzyna Szymańska-Stułka Chopin jako cel i inspiracja – intertekstualny ślad i obecność muzyki Chopina w twórczości Akademickich Następców / Chopin as an object and inspiration – intertextual traces and presence of Chopin’s music in the musical output of his Academic Followers Szczegóły
 • Ivo Medek The phenomenon of Chopin in selected Czech compositions of the 20th century / Fenomen Chopina na przykładzie wybranych czeskich kompozycji XX wieku Szczegóły
 • Lubomir Chalupka Pojęcie „transmutacji” w koncepcji słowackiego teoretyka Miroslawa Filipa jako impuls do analizy harmonicznej muzyki Fryderyka Chopina / The conception of 'transmutations' by Slovak musicologist Miroslav Filip as an impetus towards a harmonic analysis of Chopin's music Szczegóły
 • Małgorzata Janicka-Słysz Muzyka Chopina na nowo odczytana przez Szymanowskiego / Rediscovering Chopin’s oeuvre by Szymanowski Szczegóły
 • Zuzana Martinakova-Rendekova Slovak composers’ works influenced by Chopin / Dzieła kompozytorów słowackich inspirowane Chopinem Szczegóły
 • Michał Zieliński Orkiestrowe transkrypcje utworów Chopina – aspekt aksjologiczny / Orchestral transcriptions of Chopin’s pieces – the axiological aspect Szczegóły
 • Violetta Kostka Tradycje chopinowskie w twórczości Aleksandra Tansmana / Chopin’s traditions in Aleksander Tansman’s artistic output Szczegóły
 • Sarah Zalcikova Pojęcie „transmutacji” w koncepcji słowackiego teoretyka Miroslawa Filipa jako impuls do analizy harmonicznej muzyki Fryderyka Chopina Szczegóły
Powiązane publikacje