Publikacje

Traces and Echoes of Chopin's work (7)

Podtytuł
-
Autor
-
Redaktor
Anna Nowak
Tłumacz
Maciej Wacław
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
Tom/nakład
-
Opis

ISBN 978-83-61262-84-8
poz. 59, wyd. I, nakład 200, format B5; ss. 232

Prace zbiorowe nr 32

RADA REDAKCYJNA
Zbigniew Bargielski
Anna Nowak
Violetta Przech

Redakcja językowa tekstów angielskich
Maciej Wacław

Korekta
Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Druk: Wydawnictwo TEKST

Atrybuty
Publikacje:Książki
Publikacje:Prace zbiorowe
Powiązane wydarzenia
 • VII Międzynarodowe Sympozjum - Chopinowskie tropy i echa: recepcja dzieła Chopina w twórczości muzycznej Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wydawca Szczegóły
Powiązane osoby
 • Irena Poniatowska La résonance de la musique de Chopin dans les différents pays et cultures. Une revue. /Oddźwięk na muzykę Chopina w różnych krajach i kulturach Szczegóły
 • Gerold Gruber Chopins Ballads -Traces and Echoes. /Ballady Chopina - ślady i echa. Szczegóły
 • Susanne Kogler Deciphering the Future. On Shumanns Portrayals of Chopin. /Rozpoznawanie przyszłości. Portrety Chopina według Schumanna. Szczegóły
 • Jolanta Szulakowska-Kulawik Life and Work of Charles Valentin Alkan - Chopins Mysterium Mundi. /Postać i dzieło Charlesa Valentina Alkana jako Chopina mysterium mundi. Szczegóły
 • Konstantin Zenkin Influences of Chopin in 19th and 20th Century Russian Music. /Oddziaływanie Chopina na muzykę rosyjską XIX i XX wieku Szczegóły
 • Michel Lehmann Variations on a Theme of Chopin, Op. 22 by Rachmaninoff. The Remains of the Romantic Piano. /Wariacje na temat Chopina op. 22 Rachmaninowa. Pozostałości pianistyki romantycznej. Szczegóły
 • Elżbieta Szczurko The Resonance Of Chopins Music in the Artistic Output of Ignacy Jan Paderewski. /Rezonans muzyki Chopina w działalności artystycznej Ignacego Jana Paderewskiego Szczegóły
 • Sarah Zalcikova The Phenomenon of Chopin and Czech Music. /Fenomen Chopina na przykładzie wybranych czeskich kompozycji XX wieku Szczegóły
 • Michał Zieliński Orchestral Transcriptions od Chopins Works - The Axiological Aspect. /Orkiestrowe transkrypcje utworów Chopina - aspekt aksjologiczny Szczegóły
 • Ivo Medek The Phenomenon of Chopin and Czech Music. /Fenomen Chopina na przykładzie wybranych czeskich kompozycji XX wieku Szczegóły
 • Anna Nowak The Areas of Reception of Chopins Oeuvre in Polish Piano Mazurkas. /Sfery recepcji Dzieła Chopinowskiego w polskich mazurkach fortepianowych Szczegóły
 • Małgorzata Janicka-Słysz Music of Chopin, as read anew by Szymanowski. /Muzyka Chopina nha nowo przez Szymanowskiego odczytana Szczegóły
 • Violetta Kostka Chopin Traditions in Aleksander Tansmans Works. /Chopinowskie tradycje w twórczości Aleksandra Tansmana Szczegóły
 • Aleksandra Kłaput-Wiśniewska Florian Dąbrowskis Cantata "Frederics Leaving". /Kantata "Odejście Fryderyka" Floriana Dąbrowskiego Szczegóły
 • Jésus Aguila Analogies between Frederic Chopins Nocturnes and "Nocturnal Moments" in piano Works of Pierre Boulez. /Obecność chopinowskich arabesek nokturnowych w utworach fortepianowych Pierre Bouleza Szczegóły
 • Zuzana Martinakova-Rendekova Slovak Composers Influenced by Chopin. /Twórczość kompozytorów słowackich inspirowana Chopinem Szczegóły
 • Katarzyna Szymańska-Stułka Chopin as a Goal and an Inspiration - Intertextual traces and the Presence of Chpins Music in the Output of Academic Successors. /Chopin jako cel i inspiracja - intertekstualny ślad i obecność muzyki Chopina w twórczości Akademickich Następców Szczegóły
 • Lubomir Chalupka The Term "Transmutation" in the Theoretic Conception of Slovak Musicologist Miroslaw Filip as One of the Impulses for Analysis of Harmony in the Music of Frederic Chopin. /Pojecie "transmutacji" w teoretycznej koncepcji słowackiego muzykologa Miroslava Filipa jako impuls do analizy harmoniki chopinowskiej Szczegóły