Publikacje

Zeszyt Naukowy (13) AM w Bydgoszczy

Podtytuł
Materiały z sesji naukowej "Język-System-Styl-Forma" część V
Autor
-
Tłumacz
Marek Zająkała
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane AM w Bydgoszczy
Tom/nakład
-
Opis

ISSN 1230-2708

Pozycja 18, Wydanie I, Nakład 250, Format B5.  

Rada Redakcyjna:
prof. Franciszek Woźniak
prof. dr Anna Nowak
mgr Katarzyna Delert-Kalisz

Publikacja dofinansowana przez Komitet Badań Naukowych

Skład: Daniel Kozak Druk: UNIKOLOR

Atrybuty
Publikacje:Zeszyty Naukowe AM
Publikacje:Książki
Powiązane wydarzenia
 • Sesja naukowo-artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 5. materiały z sesji Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego wydawca Szczegóły
Powiązane osoby
 • Anna Nowak Kompozycja cyklu pieśniowego w muzyce XIX i XX wieku. Zasada jedności tonalnej, s. 5-16 Szczegóły
 • Violetta Kostka Pieśni solowe drugiego pokolenia kompozytorów polskich XX wieku, s. 17-34 Szczegóły
 • Elżbieta Szczurko Właściwości tonalno-harmoniczne utworów solowych Antoniego Szałowskiego, s. 35-56 Szczegóły
 • Elżbieta Frołowicz Niektóre aspekty relacji: proces słuchania - forma utworu muzycznego, s. 57-71 Szczegóły
 • Teresa Brodniewicz O liryce wokalnej Raula Koczalskiego, s. 72-81 Szczegóły
 • Katarzyna Delert-Kalisz Język w muzyce niderlandzkiej XV i XVI wieku, s. 83-94 Szczegóły
 • Halina Lorkowska Świat poezji dziecięcej muzyką ożywiony w twórczości Andrzeja Koszewskiego, s. 95-108 Szczegóły
 • Alicja Kozłowska-Lewna Język muzyczny komponujących pianistów polskich na przełomie XIX i XX stulecia, s. 109-132 Szczegóły
 • Małgorzata Królak-Radziejewska Tradycja gatunku a stylistyka kwartetów smyczkowych Krzysztofa Meyera, s. 133-150 Szczegóły
 • Aleksandra Kłaput-Wiśniewska Typy, źródła i funkcje melodyki utworów Romana Maciejewskiego, s. 151-162 Szczegóły
 • Katarzyna Delert-Kalisz redaktor Zeszytu Szczegóły
 • Marek Zająkała tłumaczenie Szczegóły