Osoby

Małgorzata Królak-Radziejewska

Imię
Małgorzata
Nazwisko
Królak-Radziejewska
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
Radziejewska
Data urodzenia
1973-12-14
Miejsce urodzenia
Elbląg
Data śmierci
0
Biografia

Małgorzata Królak-Radziejewska urodziła się w Elblągu. Tam też ukończyła Państwową Podstawową Szkołę Muzyczną w klasie fortepianu. Kontynuowała naukę w Państwowym Liceum Muzycznym w Bydgoszczy. Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w specjalnościach: teoria muzyki (1998 – dyplom z wyróżnieniem) oraz kompozycja (2003). W latach 2002-2004 odbyła Podyplomowe Studia Teorii Muzyki w warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina. W 2000 roku uczestniczyła także w zajęciach polsko-niemieckiej szkoły letniej w Krakowie prowadzonej przez D. Gwizdalankę, K. Meyera oraz V. Scherliessa. Obszar jej zainteresowań to dwudziestowieczna muzyka polska oraz kultura muzyczna Pomorza i Kujaw. Opublikowała artykuły, które ukazały się w „Zeszytach Naukowych” Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku asystenta w macierzystej Uczelni.

[Dane: 2006]

 

Atrybuty
Osoby:Kompozytor
Osoby:Teoretyk muzyki
Osoby:Pracownik AM w Bydgoszczy
Osoby:Absolwent AM w Bydgoszczy
Powiązane media
 • Foto Królak - Królak-Radziejewska Małgorzata uczestnik Sympozjum Szczegóły
 • Foto Brejza_Królak - Brejza Aleksandra i Królak-Radziejewska Małgorzata podczas III Międzynarodowego Sympozjum `Dzieło muzyczne i jego fenomen dźwiękowy` Szczegóły
Powiązane wydarzenia
 • Sesja naukowo-artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 5. Tradycja gatunku a stylistyka kwartetów smyczkowych Krzysztofa Meyera Szczegóły
 • Sesja naukowo-artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 4. Aspekt dramaturgiczny w symfoniach Krzysztofa Meyera Szczegóły
 • Sesja Naukowa (4) z cyklu "Muzyka i życie muzyczne na Pomorzu i Kujawach" - Śpiewactwo polskie na Ziemi Bydgoskiej Działalność chóru operowego w Bydgoszczy Szczegóły
 • Sesja Naukowa (5) z cyklu "Muzyka i życie muzyczne na Pomorzu i Kujawach" - Tradycje muzyki instrumentalnej na Pomorzu i Kujawach Działalność zespołu muzyki dawnej "Schola Cantorum Inovroclaviensis" Szczegóły
 • Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja Integracja strukturalna w "Kwartecie g-moll" Claud`a Debussu`ego w aspekcie metody syntagmatyczno-paradygmatycznej Szczegóły
 • 8. Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu "Muzyka i życie muzyczne Pomorza i Kujaw" - Instytucje i stowarzyszenia Radziejowskie Towarzystwo Miłośników Muzyki (1994-2004) Szczegóły
 • II Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego archetyp „Divertimento” Grażyny Bacewicz – geneza i koncepcja Szczegóły
 • III Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy Brzmienie jako podstawowy faktor w "I Kwintecie fortepianowym" Grażyny Bacewicz Szczegóły
 • 11. Ogólnopolska Sesja Naukowa - Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach Antoni Poszowski Szczegóły
 • Międzynarodowa Sesja Naukowo-Artystyczna - Język-System-Styl-Forma część 6. Technika dźwiękowa w "Koncercie na orkiestrę" Stefana Kisielewskiego Szczegóły
 • VI Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego funkcje „Kwartet na czworo skrzypiec” Grażyny Bacewicz. Funkcje a postać brzmieniowa dzieła / Grażyna Bacewicz’s “Quartet for Four Violins”: Its Functions and Sound Form Szczegóły
 • V Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego konteksty Dwa oblicza – wspólna koncepcja. Grażyny Bacewicz „Trio” na obój, harfę i perkusję oraz „Inkrustacje” na róg i zespół kameralny / Two Aspects – One Idea. The “Trio” for Oboe, Harp and Percussion and the “Incrustations” for Horn and Chamber Ensemble by Grażyna Bacewicz Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego pracuje od 1998 Szczegóły
Powiązane publikacje
 • Zeszyt Naukowy (12) AM w Bydgoszczy Aspekt dramaturgiczny symfonii Krzysztofa Meyera, s. 81-100 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (13) AM w Bydgoszczy Tradycja gatunku a stylistyka kwartetów smyczkowych Krzysztofa Meyera, s. 133-150 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (14) AM w Bydgoszczy Działalność chóru operowego w Bydgoszczy, s. 267-277 Szczegóły
 • Język, system, styl, forma w muzyce (VI i VII) Stylistyka "Koncertu na orkiestrę kameralną" Stefana Kisielewskiego, s. 131-136 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (15) AM w Bydgoszczy Działalność Zespołu Muzyki Dawnej "Schola Cantorum Inovroclaviensis", s. 165-172 Szczegóły
 • Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach Radziejowskie Towarzystwo Miłośników Muzyki (1994-2004), s. 281-294 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego archetyp (2) Divertimento Grażyny Bacewicz: geneza i koncepcja, s. 135-141 Szczegóły
 • Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach Wspomnienie o Profesorze Antonim Poszowskim; s. 267-272 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego konteksty (5) Dwa oblicza – wspólna koncepcja. Grażyny Bacewicz „Trio” na obój, harfę i perkusję oraz „Inkrustacje” na róg i zespół kameralny / Two Aspects – One Idea: The “Trio” for Oboe, Harp and Percussion and the “Incrustations” for Horn and Chamber Ensemble by Grażyna Bacewicz Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego funkcje (6) „Kwartet na czworo skrzypiec” Grażyny Bacewicz. Funkcje a postać brzmieniowa dzieła Szczegóły