Nazwa
Stowarzyszenie Śpiewu "Chopin" Szczegóły
Studio Operowe Szczegóły
Szkoła Muzyczna I stopnia Szczegóły
Teatr Miejski Szczegóły
Teatr Muzyczny Opery i Operetki Szczegóły
Towarzysto Śpiewu "św. Cecylia" Szczegóły
Towarzystwo Muzyczne im.
I.J.Paderewskiego
Szczegóły
Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława
Moniuszki
Szczegóły
Towarzystwo Śpiewu "Halka" Szczegóły
Towarzystwo Śpiewu Halka w Bydgoszczy Szczegóły
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia" ze
Strzelna
Szczegóły
Towarzystwo Śpiewu "Moniuszko" Szczegóły
Towarzystwo Śpiewu "Odrodzenie" Szczegóły
Towarzystwo Śpiewu Św. Cecylia
(Czyżkówko)
Szczegóły
Triumphal Brass Quintet Szczegóły
Université de Touluse "Le Mirail" Szczegóły
University of Music and Dramatic Arts in
Graz
Szczegóły
University of Music and Performing Arts
Vienna
Szczegóły
Uniwersytet Adama Mickiewicza Szczegóły
Uniwersytet Jagielloński Szczegóły
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Szczegóły
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Szczegóły
Uniwersytet Mikołaja Kopernika;
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy
Szczegóły
Uniwersytet Muzyczny Fry­de­ryka
Cho­pina
Szczegóły
Uniwersytet Śląski Szczegóły