Nazwa
Orkiestra 62 Pułku Piechoty
Wielkopolskiej
Szczegóły
Orkiestra dęta - Koronowo Szczegóły
Orkiestra dęta Liceum Pedagogicznego Szczegóły
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej - Nakło
Szczegóły
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej - Nieszawa
Szczegóły
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej - Strzelno
Szczegóły
Orkiestra Dęta w Mogilnie Szczegóły
Orkiestra gimanzjum klasycznego Szczegóły
Orkiestra Liceum Pedagogicznego Szczegóły
Orkiestra Muzyków Bydgoskich "Emband" Szczegóły
Orkiestra Symfoniczna "Borowiak" Szczegóły
Orkiestra Symfoniczna Gimnazjum im B.
Krzywoustego
Szczegóły
Orkiestra wojskowa 34 Pułku Fizylierów
im. Królowej Szwecji Wiktorii (1
Pomorski), Füsilier-Regiment Königin
Viktoria von Schweden (Pommersches) Nr.
34 .
Szczegóły
Orkiestra Zespołu Szkół Leśnych w
Tucholi
Szczegóły
Ośrodek Chopinowski w Szafarni Szczegóły
Państwowe Katolickie Męskie Seminarium
Nauczycielskie
Szczegóły
Polskie Radio Rozgłośnia Pomorska
(Pomorska Rozgłośnia PR)
Szczegóły
Poznański Duet Akordeonowy Szczegóły
Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i
Kujaw
Szczegóły
Prywatne Seminarium Nauczycielskie
Żeńskie im. Marii Konopnickiej w
Bydgoszczy
Szczegóły
Rada Artystyczno-Kulturalna miasta
Bydgoszczy
Szczegóły
Seminarium Nauczycielskie Męskie Szczegóły
Senza Rigore - Zespół Wokalny Akademii
Muzycznej we Wrocławiu
Szczegóły
Społeczne Ognisko Artystyczne Szczegóły
Społeczne Ognisko Artystyczne Szczegóły