Nazwa
Koło Śpiewacze im F. Nowowiejskiego Szczegóły
Koło śpiewacze "Lutnia" Szczegóły
Koło Śpiewacze "Lutnia" Szczegóły
Koło Śpiewu "Chopin" Szczegóły
Koło Śpiewu "Harmonia" Szczegóły
Koło Śpiewu "Lutnia" Szczegóły
Koło Śpiewu "Lutnia" Szczegóły
Konserwatorium muzyczne Oskara Anderlika Szczegóły
Kwartet smyczkowy Filharmonii Pomorskiej Szczegóły
Lwowskie Konserwatorium Muzyczne oddział
w Inowrocławiu
Szczegóły
Miejska Biblioteka Publiczna Szczegóły
Miejskie Konserwatorium Muzyczne przy
PTM
Szczegóły
Miejskie Konserwatorium Muzyczne w
Bydgoszczy
Szczegóły
Miejski Instytut Muzyczny Szczegóły
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szczegóły
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół
Żeglugi Śródlądowej
Szczegóły
Młodzieżowa Orkiestra Salonowa "Junior
PiK"
Szczegóły
Muzeum Sygnałów Myśliwskich w Tucholi Szczegóły
Narodowa Akademia Muzyczna Ukrainy im.
Piotra Czajkowskiego
Szczegóły
Okręgowy Zespół Metodyczno-Programowy
(OZMP)
Szczegóły
Okręgowy Zespół Metodyczno-Programowy
(OZMP)
Szczegóły
Opera i FIlharmonia Podlaska Szczegóły
OPERA NOVA Szczegóły
Orkiestra 59 Pułku Piechoty
Wielkopolskiej
Szczegóły
Orkiestra 61 Pułku Piechoty
Wielkopolskiej
Szczegóły