Osoby

Lubomir Chalupka

Imię
Lubomir
Nazwisko
Chalupka
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1945-8-14
Miejsce urodzenia
Senica (Słowacja)
Data śmierci
0
Biografia

Profesor, Dziekan Wydziału Muzykologii Uniwersytetu im. J. Komenskiego w Bratysławie, którego absolwentem został w 1967 roku. Doktorat uzyskał w Instytucie Muzykologii Słowackiej Akademii Nauk (1988), tytuł profesora w 2002. Od 1974 roku wykłada teorię muzyki, analizę dzieła muzycznego i historię muzyki słowackiej. Prowadzi gościnne wykłady w Czechach (Praga, Ołomuniec), Austrii (Wiedeń), Polsce (Kraków), uczestniczy w wielu konferencjach muzykologicznych. Zajmuje się także organizacją sympozjów muzykologicznych oraz pracą redakcyjną. Jego badania naukowe ogniskują się wokół teorii i historii muzyki współczesnej ze szczególnym skoncentrowaniem na problemach muzyki słowackiej XX wieku. Jest autorem wielu studiów monograficznych i analitycznych o twórczości kompozytorskiej i muzykologicznej Słowacji.

Professor, Head of the Department of Musicology at the Comenius University in Bratislava, where graduated (1967). He obtained his doctors degree at the Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences (1988). Since 1974 he is a lecturer in music theory, music analysis and the history of Slovak music as Assistant Professor (1997) and Professor (2002) at the Comenius University. He lectures as the guest Professor at the Universities in Czech Republic (Prague, Olomouc), Austria (Vienna) and Poland (Cracow), he has taken part in many musicological symposiums and conferences and initiates many international conferences in Slovakia as well as makes editions of musicological publications. His theoretic activity is oriented to the theo-
retic problems of contemporary music and to the history of Slovak music of the 20th century. He has writen many monographic and analytic studies about works of the Slovak composers and musicologists.

[2008]

Atrybuty
Osoby:Muzykolog
Powiązane media
  • Foto Chalupka - Chalupka Lubomir podczas III Międzynarodowego Sympozjum `Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy` Szczegóły
  • Foto JanickaSłysz-2 - Janicka-Słysz M. i Chalupka L. Szczegóły
Powiązane wydarzenia
  • III Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy Nowe brzmienie jako jedna ze stymulacji rozwoju muzyki awangardowej w Słowacji w latach 60. Szczegóły
  • IV Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego rezonans Rozwój stylistyczny Ilji Zeljenki jako indywidualne przetworzenie rezonansów (Ili Zelenka’s stylistic development as an individual’s response to resonances) Szczegóły
  • VI Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne i jego funkcje Funkcja nowatorska dzieła muzycznego jako impuls rozwoju awangardy w latach 60. XX wieku w Słowacji / The Musical Work Innovative Function as Impetus for the Development of the 1960s Avant-Garde in Slovakia Szczegóły
  • VII Międzynarodowe Sympozjum - Chopinowskie tropy i echa: recepcja dzieła Chopina w twórczości muzycznej Pojęcie „transmutacji” w koncepcji słowackiego teoretyka Miroslawa Filipa jako impuls do analizy harmonicznej muzyki Fryderyka Chopina / The conception of 'transmutations' by Slovak musicologist Miroslav Filip as an impetus towards a harmonic analysis of Chopin's music Szczegóły
Powiązane publikacje
  • Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy (3) Nowe brzmienie jako jeden ze stymulatorów muzyki awangardowej w Słowacji w latach 60. XX wieku, s. 153-174 Szczegóły
  • Dzieło muzyczne i jego rezonans (4) Przemiany stylu słowackiego kompozytora Ilji Zeljenki jako indywidualna interpretacja rezonansów (The Slovak Composer Ilja Zeljenka’s Style Development as his Individual Transformation of Resonances); s. 187-204 Szczegóły
  • Dzieło muzyczne i jego funkcje (6) Funkcja nowatorska dzieła muzycznego jako impuls rozwoju awangardy w latach 60. XX wieku w Słowacji Szczegóły
  • Traces and Echoes of Chopin's work (7) The Term "Transmutation" in the Theoretic Conception of Slovak Musicologist Miroslaw Filip as One of the Impulses for Analysis of Harmony in the Music of Frederic Chopin. /Pojecie "transmutacji" w teoretycznej koncepcji słowackiego muzykologa Miroslava Filipa jako impuls do analizy harmoniki chopinowskiej Szczegóły